Nyt vækstteam skal komme med anbefalinger til styrket vækst og beskæftigelse i de kreative erhverv

Publiceret 23-03-2012

Danmark skal have del i væksten på det kreative erhvervsområde. Derfor har erhvervs- og vækstministeren, uddannelsesministeren og kultur-ministeren i dag nedsat et vækstteam for kreative erhverv ∙ design og afholdt et dialogmøde med en bred kreds af virksomheder og organisationer på området.

Forbrugere verden over anvender en stadig større del af deres indkomst på kreative produkter og services. Det har medført, at de kreative erhverv i de senere år har oplevet en betydelig international vækst og tegner sig for en større andel af den globale økonomi end tidligere.

Deltagerne på dagens dialogmøde kom med en række forslag til, hvordan Danmark kan udnytte vækstpotentialet på det kreative område. Forslagene vil indgå i vækstteamets arbejde med konkrete anbefalinger til styrket vækst på området.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Danmark har i dag en række erhvervsmæssige styrker og potentialer inden for f.eks. mode, møbler, design og arkitektur som vi skal blive bedre til at udnytte. Derudover har kreative kompetencer og metoder en stigende betydning for udviklingen af nye produkter og løsninger i det brede erhvervsliv. Flere danske virksomheder skal derfor bruge kreative kompetencer til at styrke deres innovation. Vi ved også, at Danmarks omdømme som kreativ nation spiller en rolle for tiltrækningen af udenlandske investeringer og talenter. Vi er i forvejen kendt for bl.a. vores arkitektur, design og film, og det skal vi udnytte i markedsføringen af Danmark som et land, der er attraktivt at investere og udvikle i.
Jeg ser frem til at modtage vækstteamets anbefalinger, som vil danne grundlag for regeringens videre indsats for at styrke væksten på det kreative erhvervsområde.

Uddannelsesminister Morten Østergaard:

Kreative kompetencer spiller en nøglerolle for den udvikling, som Danmark er igennem disse år. Vores uddannelsesinstitutioner gør et seriøst stykke arbejde for at uddanne dygtige arkitekter, designere og andre, der kan bidrage til udviklingen og Danmarks vækst og brand. Vi går i retning af et samfund, hvor vi i langt højere grad skal tænke uden for rammen, hvis vi vil skille os ud i den internationale konkurrence. Derfor skal evnerne til at omsætte de gode idéer til ny værdi og beskæftigelse i hele erhvervslivet opprioriteres i uddannelserne og i samfundet generelt. Det kræver, at uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i bredeste forstand gør deres yderste for at udnytte og understøtte de muligheder, der ligger i designtænkning og kreativitet som et dansk særkende.

Kulturminister Uffe Elbæk:

De gamle forretningsmodeller er under et dobbelt pres, dels fra digitaliseringen og dels på grund af internationalisering. Derfor bliver vi nødt til at udvikle nye forretningsmodeller og nye virksomhedskulturer. De konflikter ser jeg også på mit eget område – indenfor film, musik, litteratur mm. Men udviklingen indeholder samtidig et enormt potentiale, hvis vi tør gribe det.

Formand for vækstteamet for kreative erhverv ∙ design Merete Eldrup:

Det er en spændende udfordring, vækstteamet og jeg har fået. Danmark kan i forvejen rigtigt meget på det kreative område, og den internationale efterspørgsel ser kun ud til at stige. Jeg ser frem til sammen med vækstteamet at udarbejde anbefalinger til, hvordan vi kan styrke væksten i de kreative erhverv, og hvordan vi kan få endnu flere danske virksomheder til at bruge kreative kompetencer til at udvikle og forny sig.

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design vil senest den 1. oktober 2012 aflevere sine anbefalinger til regeringen. Som opfølgning på vækstteamets arbejde vil regeringen udarbejde en handlingsplan, der skal styrke væksten i de kreative erhverv.

Debatoplæg - Dialogmøde om Kreative Erhverv og Design

Debatoplæg Bilag A - metode

Debatoplæg Bilag B - initiativer

Faktaark om vækstteamet