Retningslinjer for aktiv information

På baggrund af offentlighedslovens regler om forvaltningsmyndigheders aktive informationspligt har Erhvervsministeriet fastsat følgende retningslinjer for aktiv information.

På Erhvervsministeriets hjemmeside skal der fremgå information om:

Erhvervsministeriets organisation (departementet, underliggende styrelser og en række institutioner).

  • Love og regler på Erhvervsministeriets område.
  • Aftaler og udspil som Erhvervsministeriet eller underliggende myndigheder er involveret i.
  • Erhvervsministeriets arbejdsområder.
  • Ministeriets kontaktinformationer.
  • Karrieremuligheder i Erhvervsministeriets departement.
  • Ministeriets privatlivspolitik og cookies.
  • It-tilgængelighedserklæring (fra september 2019).

Derudover kan der fremgå information om:

  • Nyheder inden for Erhvervsministeriets arbejdsområder.
  • Publikationer udarbejdet af eller i samarbejde med Erhvervsministeriet.
  • Pressefotos og CV om den siddende minister.

Informationerne på hjemmesiden opdateres løbende, så de er i overensstemmelse med gældende ret.