Globalisering

Fremtidens vækst og konkurrenceevne kræver globalt udsyn

Danmark er et af de rigeste lande i verden med mange vellønnede job og små indkomstforskelle. Det afspejler en stærk konkurrenceevne og en stærk dansk økonomi. Et solidt fundament af gode generelle rammevilkår giver dansk erhvervsliv et godt afsæt for også at være konkurrencedygtige i fremtiden.

Men de seneste år med krig i Europa og globale spændinger har skabt usikkerheder for danske virksomheder. Der er med andre ord tegn på en ny geopolitisk æra. Det berører især en eksportorienteret og specialiseret økonomi som den danske, der er dybt afhængige af handel og investeringer på tværs af lande for at skabe vækst og velstand.

De geopolitiske udfordringer sætter krav til danske virksomheders omstillingsevne og kræver, at venner og allierede holdes tæt, og at Danmarks internationale forbindelser gøres mere robuste.

 

For at styrke dansk erhvervsliv vil regeringen sætte ind på flere områder. Blandt andet vil regeringen udarbejde en globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv, som skal understøtte en fortsat god konkurrenceevne for danske virksomheder frem mod 2030. Globaliseringsstrategien skal udarbejdes i samspil med erhvervslivet, hvilket sker i regi af  Virksomhedsforum for globale risici.

Erhvervsminister Morten Bødskov:

Putins skrækkelige krig og de globale spændinger mellem øst og vest har ændret vores verden. Danske virksomheder lever nu i en uforudsigelig og udfordrende hverdag, og det stiller nye krav. Fundamentet er heldigvis godt med en solid og stærk dansk økonomi og en konkurrenceevne i verdensklasse. Men vi må ikke sætte os for godt til rette, for den internationale konkurrence bliver kun skarpere. Og her skal dansk erhvervsliv fortsat være med helt i front.

Danmark topper international måling i konkurrenceevne

Dansk erhvervsliv er konkurrencedygtigt. Det kommer fx til udtryk, når Danmark senest i 2023 og for andet år i træk indtager 1. pladsen på ranglisten for konkurrenceevne i en rapport fra den schweiziske handelshøjskole Institute for Management Development (IMD). Danmark har siden 2021 ligget helt i top på den internationale liste.

Vi er blandt de mest velstående lande i verden

Målt på bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger var Danmark i 2020 og 2021 det fjerde mest velstående land blandt OECD-landene, kun overgået af Luxembourg, Norge og USA, og højere placeret end fx Sverige og Tyskland. Siden finanskrisen er Danmarks placering i OECD forbedret, når det gælder velstand. I 2008 var Danmark nr. 8 blandt OECD-landene. Siden da har vi overhalet fx Schweiz, Sverige og Nederlandene.

Vores internationale handel er steget markant siden 1980

Danmark er som en lille åben økonomi dybt afhængig af handel og investeringer på tværs af lande for at skabe vækst og velstand. Siden 1980 er dansk eksport og import omtrent fordoblet og udgør i 2022 tilsammen knap 130 pct. af BNP. Samtidig er danske virksomheders engagement og tilstedeværelse i udlandet øget, så danske direkte investereringer til og fra udlandet udgjorde knap 110 pct. af BNP i 2021, mod blot 9 pct. i 1980.

Aktuelt arbejde med globalisering

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2023

Den danske konkurrenceevne ligger i top på verdensplan, men erhvervslivet skal i højere grad end tidligere navigere i en verden præget af usikkerheder. Det viser den nyeste redegørelse om Danmarks vækst og konkurrenceevne.

Download redegørelsen

Virksomhedsforum for globale risici

I en tid med geopolitiske spændinger har regeringen bedt en række topchefer og eksperter om input til at ruste dansk erhvervsliv. Det kommer til at foregå i et nyt Virksomhedsforum for globale risici.

Download forummets kommissorium

Nyheder om globalisering