Love og regler

Erhvervsministeriets lovarbejde

Hvilke lovforslag er i høring eller under behandling? Find årets lovprogram og de gældende love.

Lovforslag under behandling

På Folketingets hjemmeside kan du følge behandlingen af Erhvervsministeriets lovforslag.

Gældende love

På Retsinformation kan du de lovforslag, bekendtgørelser m.m., der er gældende på Erhvervsministeriets område.

Lovprogram

Regeringens lovprogram for indeværende folketingsår har til formål at give Folketinget et overblik over de lovforslag, beslutningsforslag og redegørelser til Folketinget, som regeringens politik vil udmønte sig i.

Lovforslag i høring

På Høringsportalen kan du finde de lovforslag, som Erhvervsministeriet har sendt i høring.