Ministeriet

Medaljer

Den kongelige Belønningsmedalje

Her kan du læse om indstilling af privatansatte fra erhvervslivet (ikke-offentligt ejede virksomheder) til Den kongelige Belønningsmedalje.

Den kongelige Fortjenstmedalje

Her kan du læse om indstilling af offentligt ansatte inden for Erhvervsministeriets ressort og koncern til Den kongelige Fortjenstmedalje.