Life science

Life science er en af Danmarks vigtigste styrkepositioner

Life science-industrien er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner. Industrien beskæftiger mere end 50.000 medarbejdere og udgør et af landets største eksporterhverv med omtrent 20 pct. af den samlede vareeksport. 

Industrien er forskningstung, bæredygtig, innovativ, højproduktiv og i vækst – også i et internationalt perspektiv. Den rummer store globale virksomheder såvel som helt spæde startups. Og vigtigst af alt står den på et fundament af sundhedsforskning i højeste klasse, investeringsvillighed, teknologisk knowhow og ikke mindst dygtige medarbejdere. Derfor er life science-industrien en hjørnesten i vores samfundsøkonomi. 

Men den internationale konkurrence stiger. En ny analyse fra Erhvervsministeriet viser blandt andet, at trods den danske position inden for forskning i life science, så er der et forbedringspotentiale i at omsætte forskningen til nye startups i Danmark.

Derfor vil regeringen udarbejde en ny strategi for life science, der skal være med til at løftes industrien yderligere - til gavn for patienter, vækst og velfærd. Du kan læse mere om arbejdet her på siden. 

”Life science-industrien er en af Danmarks vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner. Industrien har været på en imponerende vækstrejse og bidrager i dag markant til dansk økonomi. Men der er fortsat store potentialer, der skal indfries. Hvis vi skal fortsætte den solide udvikling, kræver det endnu bedre rammevilkår og stærkere offentlig-privat samarbejde. Potentialerne er ikke til at tage fejl af, og derfor er det regeringens klare ambition, at Danmark skal være blandt de bedste i verden inden for innovative life science-løsninger. Det skaber værdi for danske patienter, sundhedsvæsen og dansk økonomi,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Life science i tal

Eksporten er i 2022 175 milliarder kroner. Det er mere end en tredobling siden 2008 og svarende til 19,7 procent af dansk vareeksport.
Danmark halter efter andre førende life science-nationer, når det gælder antallet af life science-startups per 1000 publikationer.
Antallet af beskæftigede er steget med 25 procent fra 2008 til 2020. Danmark har over 50.000 beskæftigede årsværk inden for life science i 2020.

En ny strategi for life science

Den nuværende strategi for life science udløber ved udgangen 2023, og derfor har regeringen sat gang i udarbejdelsen af en ny life science-strategi. Strategien ventes lanceret i 2024 og forventes bl.a. at indeholde initiativer inden for forskning, udvikling, sundhedsdata, innovation og eksportfremme.

Læs aftalen om strategi for life science fra 2021 her

(English version)

Anbefalinger fra Life Science Rådet

Regeringen har bedt Life Science Rådet om at udarbejde anbefalinger til den kommende strategi for life science. Anbefalingerne fra Life Science Rådet blev præsenteret den 11. december 2023. Life Science Rådet blev nedsat i 2021 og er sammensat af offentlige og private aktører fra industrien, sundhedsområdet og uddannelsesområdet.

Læs anbefalinger fra Life Science Rådet her

En hjørnesten i vores samfund

Hvert år offentliggør Erhvervsministeriet en analyse af life science-industriens økonomiske fodaftryk, som præsenterer de økonomiske nøgletal og bl.a. kaster lys over industriens indsats inden for forskning og bæredygtig udvikling i Danmark. Årets analyse præsenterer rekordhøje nøgletal for life science-industrien, og at life science-industrien i Danmark har nået nye højder, når det kommer til eksport, beskæftigelse, værditilvækst, skattebetalinger, udenlandske investeringer og meget andet. 

Life science-industriens økonomiske fodaftryk

(English version)

Nyheder om Life Science