Iværksætteri

Danmark skal være en førende iværksætternation

Danske virksomheder spiller en afgørende rolle for, at Danmarks økonomi står stærkt. Men hvis vores erhvervsliv skal udvikle sig, er det vigtigt, at der er de rigtige rammer for iværksættermiljøet.

For den verden, som danske iværksættere skal operere i for at udvikle sig til vækstsucceser, står ikke stille. Dette er i endnu højere grad tilfældet i disse år end tidligere.

Det stiller store krav til rammerne, hvis Danmark fortsat skal kunne udvikle nye virksomheder, der kan blive globale spillere og bidrager til vækst, innovation og nye jobs. Derfor er der behov for hele tiden at udvikle styrker og adressere svagheder. 

 

En ny analyse fra Erhvervsministeriet viser, at det danske iværksættermiljø står stærkt. Der er gode muligheder for at gøre idé til virkelighed og starte egen virksomhed, og dansk iværksætteri vækker stor interesse fra udenlandske investeringsfonde. Der er dog også områder, hvor danske iværksætteres mulighed for at etablere sig og vokse sig store kan styrkes. 

”Danmark skal være helt i front som iværksætternation, og derfor er det vigtigt at sikre de bedste rammer for fremtidens store vækstsucceser. Fundamentet er i orden, men vi skal gøre mere for, at Danmark har et af de bedste miljøer i verden for iværksætteri. Vi skal se flere iværksættere udvikle sig til vækstsucceser, og sørge for, at danske iværksættere har adgang til kapital. Vi skal også se flere kvinder vælge iværksættervejen, og vi skal blive bedre til at udnytte potentialet og den specialiserede viden, der er ude på universiteterne," siger erhvervsminister Morten Bødskov.

 

 

Tal og tendenser for iværksætteri

Mange starter virksomhed i Danmark

Antallet af nye virksomheder i Danmark er højere end OECD-gennemsnittet og højere end i lande som Sverige, Norge og Finland. Men ser man på, hvor mange nye virksomheder, der fortsat er aktive efter fem år, ligger Danmark forholdsvis lavt. Både sammenlignet med OECD-gennemsnittet og lande som Finland og Sverige. 

Flere mænd end kvinder bliver iværksættere

Andelen af kvindelige stiftere af nye virksomheder ligget på mellem ca. 24 pct. og 26,5 pct. i perioden fra 2014 til 2020. Dermed er der over den 6-årige periode ikke nogen væsentlig stigning eller synlig fremgang i andelen af kvinder blandt stifterne af nye virksomheder.

Bestemte rammevilkår har betydning for iværksættere

Hvis flere danske virksomheder skal opnå succes, er iværksætternes egen vurdering af vigtige rammevilkår essentielle. De tre vigtigste rammevilkår for iværksætterne er, at det er overkommeligt at efterleve regler og lovgivning,  økonomisk tryghed og adgang til den rette arbejdskraft.

Erhvervsministeriet har analyseret dansk iværksætteri

En ny analyse fra Erhvervsministeriet viser, at det danske iværksættermiljø står stærkt. Analysen beskriver et stort potentiale for iværksættere, når det kommer til vækst, hvor endnu flere danske iværksættere skal udvikle sig til store vækstsucceser.

Danmark er allerede etableret på adskillige styrkepositioner, blandt andet inden for life science og grøn innovation. Derfor beskriver analysen bl.a. mulighederne for at fastholde og videreudvikle danske styrkepositioner, så mængden af innovative virksomheder kan blive højere i fremtiden. 

Desuden peger analysen på, at iværksætterteams udelukkende bestående af kvinder rejste i 2021 under 2 pct. af den kapital, der investeres i nye virksomheder i de danske iværksættermiljøer.

”Det er fuldstændig afgørende, at Danmark ligger højt på både konkurrenceevne og innovation. Vi skal have de gode ideer i spil, når fremtidens teknologier skal udvikles. Ambitionen er, at Danmark skal være en førende iværksætternation, og derfor skal vi sikre de danske iværksættere gode betingelser for succes”

- Erhvervsminister Morten Bødskov.

Nyheder om iværksætteri