Job og karriere

Det vigtigste arbejde i din karriere

En karriere i Erhvervsministeriet er en karriere tæt på dansk erhvervsliv og tæt på det politiske maskinrum. Vi arbejder for at skabe gode og konkurrencedygtige rammebetingelser, så dansk erhvervsliv også i fremtiden er i stand til at skabe solid vækst og velstand. Det skal være attraktivt at investere og udvikle virksomhed i Danmark. For at nå disse mål, skal Erhvervsministeriet både nu og i fremtiden være en attraktiv arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere trives og får mulighed for at bruge og udvikle deres kompetencer.

 

5 gode grunde til at arbejde i Erhvervsministeriet

Vi gør en forskel

Vi engagerer os, når dagsordener og behov i vores omverden ændrer sig. Vi betjener erhvervsministeren og arbejder med en bred vifte af ressortområder, hvorfor vores arbejde sætter et aftryk på de fleste virksomheder og danskeres liv. Dette sker i tæt dialog med andre ministerområder, virksomheder, interesseorganisationer og i EU’s institutioner.

Fokus på din udvikling og karrierevej

Der skal være gode muligheder for at udvikle sig og gøre karriere i Erhvervsministeriet. Uanset om du ønsker at arbejde med ledelse, specialisere dig inden for et område, prøve kræfter med det internationale eller kaste dig ud i et helt andet fagområde.

Læs mere om hvordan vi har fokus på din udvikling og karrierevej

Fokus på ledelse

God ledelse bidrager til at udvikle og tiltrække gode medarbejdere og er et fundament for stærke faglige resultater. Vi har fokus på lederudvikling for den enkelte leder, så dine kompetencer inden for personaleledelse og fagområder hele tiden kan udvikle sig. Vi prioriterer også udvikling for vores ledergrupper samlet, så kollegaskabet styrkes og lederne kan bruge hinanden til sparring og erfaringsudveksling.

Du kan læse mere om ledelse her

Diversitet og ligestilling

Erhvervsministeriet har fokus på ligestilling mellem kønnene og på ligestilling af medarbejdere med forskellig etnicitet, seksuel orientering, handicap m.v. Alt sammen for at skabe en mangfoldig arbejdsplads, som afspejler vores omgivende samfund. Vi tror på, at ligestilling og diversitet medvirker til en dynamisk tilgang til løsning af vores arbejdsopgaver samtidig med, at det bidrager til et mere nuanceret, innovativt, inkluderende og åbent arbejdsmiljø.

Du kan læse mere i Erhvervsministeriets politik for ligestilling og diversitet

Et koncernfællesskab

Erhvervsministeriets koncern består af syv styrelser og et departement, som løfter kerneopgaven i fællesskab. Vi har styrelser på både Sjælland og i Jylland, og der er gode udviklingsmuligheder på tværs af vores koncern. Når vores medarbejdere skifter job internt i koncernen, giver det et bredt kendskab til ministeriet. Koncernfællesskabet giver dig gode muligheder for at prøve kræfter med nye udfordringer og afveksling i hverdagen og opgaverne.

Hver styrelse og departement har aktive personaleforeninger, og der afholdes årlige medarbejderarrangementer.

En attraktiv arbejdsplads

I Erhvervsministeriet arbejder vi aktivt med at bevare og understøtte en attraktiv arbejdsplads. Med en dagligdag, hvor arbejdet er kendetegnet ved omskiftelige dagsordner, en bred vifte af ressortområder og et højt fagligt engagement, har vi som arbejdsplads løbende fokus på:

  • God balance
  • Fleksibilitet
  • Udviklingsmuligheder og karriereveje
  • Ledelse
  • Stærke fællesskaber

Ledige stillinger

Mission, vision og værdier

Det er Erhvervsministeriets mission at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Vores vision er at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.

  • Vi er nysgerrige efter nye muligheder
  • Vi engagerer os relevant, ansvarligt og kompetent
  • Vi samarbejder om resultater, der gør en forskel
  • Vi skaber sammen en god arbejdsplads

Læs mere om vores organisation

Job og karriere

Sådan ansætter vi

1

Søg på stillingsopslag

Vi modtager kun ansøgninger på stillingsopslag, da stillinger i staten skal slås op.

2

Samtale

Vi skriver typisk en mail om, at vi gerne vil se dig til samtale.

3

Analyser

Vi holder som hovedregel to samtaler. Går du videre til 2. samtale, sender vi en personligheds- og logikanalyse, som skal udfyldes forud for samtalen.

4

Tilbud om ansættelse

Vi sender et, for os, bindende tilbud om ansættelse, hvis du får jobbet. Med det i hånden kan du trygt sige op på dit nuværende job.