Fokus på din udvikling og karrierevej

Der skal være gode muligheder for at udvikle sig og gøre karriere i Erhvervsministeriet. Uanset om du ønsker at arbejde med ledelse, specialisere dig inden for et område, prøve kræfter med det internationale eller kaste dig ud i et helt andet fagområde.

Vi har fokus på at udvikle dine kompetencer

Det er en fast del af vores medarbejderudviklingssamtaler at drøfte kompetenceudvikling. Uanset som du er akademiker eller kontoruddannet, har du mulighed for en udviklende karriere i Erhvervsministeriet. Du kan fordybe dig og blive specialist i et af de mange fagområder på ministerområdet, eller du kan arbejde med mere generelle områder, f.eks. økonomi, jura, IT eller HR. Vi lægger vægt på, at du udvikler dig fagligt – både via dine daglige arbejdsopgaver, men også via løbende efteruddannelse, f.eks. skriftlig og mundtlig formidling, business engelsk, mødeledelse og facilitering eller en projektlederuddannelse.

Talentudvikling i Erhvervsministeriet

Du bliver belønnet for din indsats, og hos os forfremmer vi dygtige medarbejdere. Vi har yderligere stort fokus på talentudvikling af de medarbejdere, der kan og vil avancere – både i et specialistspor og et ledelsesspor. Blandt andet udvælger vi hvert år medarbejdere med ledelsespotentiale til forløbet ”talent for ledelse”, der klæder medarbejdere på til overgangen fra at være medarbejder til at blive leder.

International karriere

I Erhvervsministeriet har du mulighed for en international karriere som udstationeret i EU. En udstationering er en særegen mulighed for at komme helt tæt på de internationale politiske processer, blive stillet overfor udfordrende arbejdsopgaver, skabe et internationalt netværk, og ikke mindst, at kunne bosætte sig i Bruxelles. Arbejdet i Bruxelles giver en indsigt i de europæiske beslutningsprocesser, der kan være svære at lære på afstand, og som kan bruges på en lang række af ministeriets områder.

Fra studietid til fuldtid

Med et studiejob hos os kan du få indsigt i arbejdet i en myndighed tæt på de politiske processer. Kvalifikationer, som du kan bruge på dit studie og i din karriere. Som student indgår du i den daglige opgaveløsning, samtidig med at du får mulighed for at bidrage med din viden fra din uddannelse. En hel del af vores medarbejdere har startet deres karriere som studenter, og der er gode muligheder for at få en fast stilling hos os efter endt studie.

En kontoruddannelse i Erhvervsministeriet

Som elev i Erhvervsministeriet får du en kontoruddannelse med speciale i offentlig administration med stort kendskab til opgaverne i en af ministeriets styrelser eller departementet. Vi tilrettelægger din uddannelse sådan, at du kommer til at arbejde med en lang række forskellige opgaver og forskellige faglige områder. Undervejs i uddannelsen er du på 13-15 ugers skoleophold – og også typisk med på en studietur til Bruxelles, hvor du får kendskab til arbejdet i EU. 

Mobilitet i Erhvervsministeriet

Erhvervsministeriets koncern har styrelser på både Sjælland og i Jylland, og som ansat er det muligt at rokere på tværs af ministeriet. Det kan være aktuelt, hvis du ønsker nye udfordringer, af praktiske årsager eller noget helt tredje. At du arbejder i flere af vores styrelser og departementet, ser vi som et led i din kompetenceudvikling, fordi du får et bredt kendskab til ministeriet og vores forskellige fagområder.