Fokus på ledelse

God ledelse bidrager til at udvikle og tiltrække gode medarbejdere og er et fundament for stærke faglige resultater.

Vi har fokus på lederudvikling for den enkelte leder, så dine kompetencer inden for personaleledelse og fagområder hele tiden kan udvikle sig. Vi prioriterer også udvikling for vores ledergrupper samlet, så kollegaskabet styrkes og lederne kan bruge hinanden til sparring og erfaringsudveksling. Vi arrangerer derfor løbende en række kurser og arrangementer for vores ledere, og du har derfor rigtig god mulighed for at opbygge et netværk med dine ledelseskollegaer fra Erhverveministeriet.

Vores ledelsesprincipper siger noget om, hvad du som medarbejder kan forvente af din leder, og hvordan ledelse udøves i Erhvervsministeriet.