Område 3

Finansiel sektor og vækstkapital

En sund og stabil finansiel sektor er afgørende for at kunne skabe vækst og udvikling i samfundet. Erhvervsministeriets område for Finansielle forhold og Vækstkapital arbejder vi for en sund og robust finansiel sektor i Danmark og god adgang til vækstkapital for danske virksomheder.

Finansielle økonomiske forhold

Vi arbejder med økonomiske forhold inden for den finansielle sektor, herunder sikre stabile rammer for boligfinansiering. I den sammenhæng arbejder vi med at stille kapital- og likviditetskrav for penge- og realkreditinstitutterne samt sikre et effektivt og konkurrencedygtigt marked for betalingsløsninger.

Finansielle juridiske forhold

Vi arbejder med at sikre effektive rammer for værdipapirhandel og øvrige kapitalmarkedsforhold og med at etablere et velfungerende afviklingsregime for nødlidende kreditinstitutter. Samtidig arbejder vi med at sikre ordentlige forbrugerforhold, så forbrugerne kan have tillid til de finansielle institutter og markeder. Tillid og gennemsigtighed er også i fokus i vores arbejde med at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering.

Vækstkapital, forsikring og pensionsforhold

Vi arbejder med at udvikle markederne og styrke adgangen til vækstkapital til både iværksættere og eksportvirksomheder, og for at opbygge gode rammer for udvikling af markedet for grøn og bæredygtig finansiering. Det sker i et tæt samarbejde med EIFO, der bl.a. tilbyder eksportkredit og vækstfinansiering til iværksættere og mindre virksomheder.

Vi arbejder også for et effektivt og velfungerende forsikrings- og pensionssystem, der giver danskerne økonomisk tryghed i form af både skadesdækninger og gode pensionsudbetalinger.

Kontaktpersoner

Steen Lohmann Poulsen

Finansdirektør, område 3

slp@em.dk
91 33 73 20

Julie Sonne

Kontorchef, Vækstkapital

jso@em.dk
91 39 94 26

Rasmus Junggreen Lassen

Kontorchef, Finansielle økonomiske forhold 

rajl@em.dk
91 33 73 28

Hans Høj

Kontorchef, Finansielle juridiske forhold

hah@em.dk
91 39 94 25