Erhvervsministeriet

Historien om ministeriet

Erhvervsministeriets historie går helt tilbage til 1908, hvor Ministeriet for Handel og Søfart blev oprettet. Den første minister på området var Johan Hansen (1861-1943). I dag er Morten Bødskov erhvervsminister.

Erhvervsministeriet ligger i unikke bygninger, der rummer en helt særlig historie. Du kan gå på opdagelse her på siden eller besøge os til Kulturnatten.

Det Württembergske Palæ

Dele af bygningen i Slotholmsgade midt i København, hvor Erhvervsministeriet i dag ligger, blev oprindeligt opført i 1741-1742 som ”Det Württembergske Palæ” af prins Carl Christian Erdmann af Württemberg-Oels. Han var dansk feltmarskal, chef for Livgarden til Hest og Husarregimentet og slægtning til Chr. VI’s dronning, Sofie Magdalene. Arkitekten var hofbygningsinspektør Johann Adam Soherr.

Byggeriet foregik på samme tidspunkt som det første Christiansborg Slot blev opført, og slægtskabet med dronningen betød, at det var de samme håndværkere, der gik frem og tilbage mellem de to byggepladser. De dygtige kunsthåndværkere fra slottet skabte elegant interiør, blandt andet af hofsnedkermester Ditrich Schäffers paneler og døre.

Italienske finesser på væggene

Efter få år blev palæet solgt til general og greve Christian Lerche, der lod den italienske teatermaler Jacopo Fabris (1689-1761) udsmykke væggene i spisesalen med såkaldte venetianske veduter.

Fabris, der opholdt sig i Danmark fra 1747 og til sin død, udsmykkede også Frederiksberg Slot, Fredensborg Slot og Moltkes Palæ, det nuværende Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

Fra historisk spisesal til ministerkontor

Først i 1805 købte staten palæet og indrettede det til brug for centraladministrationen. Det indebar blandt andet, at bygningen blev forhøjet med en etage. Men enkelte rum er bevaret, så de fortsat i dag fremstår som velbevarede historiske tidslommer.

I dag sidder erhvervsministeren således i det rum, der engang var Lerches smukke spisesal. Tidligere har det tilhørt forsvarsministeren. Derudover findes to andre velbevarede rum i ministeriet – henholdsvis departementschefens kontor og et mødelokale – der stort set fremstår som de gjorde, da bygningen oprindeligt blev opført i 1742.