Departementschefen

Michael Dithmer er departementschef i Erhvervsministeriet.

Inden da var han departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet (2011-2016), Økonomi- og Erhvervsministeriet (2001-2011) og i Økonomiministeriet (1995-2001).

Kontakt: dc@em.dk

Michael Dithmers CV

Michael Dithmer er født i 1954, gift med Charlotte Münter. Han har to børn. Michael Dithmer begyndte sin karriere i ministerieverdenen i 1984 i Industriministeriet. Inden da havde han beskæftigelse inden for shipping i England og Tyskland. 

 • Departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet, 2011-2016
 • Departementschef, Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2001-2011
 • Departementschef, Økonomiministeriet, 1995-2001
 • Afdelingschef, Finansministeriet, 1993-1995
 • Kontorchef, Finansministeriet, 1990-1993
 • Fuldmægtig, Finansministeriet, 1987-1990
 • Fuldmægtig, Industriministeriet, 1984-1987
 • Beskæftigelse inden for shipping, England og Tyskland, 1972-1974
 • Næstformand for bestyrelsen og medlem af repræsentantskabet for Nationalbanken, 1995-
 • Stedfortrædende guvernør i European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), 1995-
 • Formand for koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet, 2005-
 • Næstformand for bestyrelsen for State of Green, 2008-
 • Medlem af Det Systemiske Risikoråd, 2013-
 • Formand for Det Nationale Turismeforum 2015-
 • Medlem af Life Science Rådet 2021-
 • Næstformand for bestyrelsen for Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 I/S, 2019-2023
 • Næstformand for bestyrelsen i Digital Hub Denmark, 2018-2022
 • Danmarks repræsentant i Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI), EU, 2018-2020
 • Medlem af Højniveaugruppen for Vækst og Konkurrenceevne, EU, 2002-2020
 • Medlem af styregruppen Copenhagen Financial Hub, 2017-2020
 • Formand for bestyrelsen i den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab, 2007-2018
 • Medlem af De Økonomiske Råd, 1995 – 2011, 2015-2017, 2019-2022
 • Næstformand for Center for Ledelse, 2013-2015, medlem af bestyrelsen, 2008-2013
 • Næstformand for Fonden til markedsføring af Danmark, 2007-2013
 • Medlem af bestyrelsen for BG Fonden, 2003-2010
 • Medlem af bestyrelsen for Den Digitale Taskforce, 2001-2005
 • Medlem af den monetære komite, EU, 1995-1999, og the Economic and Financial Committee, EU, 1999-2001
 • Formand for the Economic and Financial Committee, Alternates, EU, 2000-2001
 • Suppleant i bestyrelsen for International Monetary Fund (IMF), 1995-2001
 • Medlem af the European Securities Committee, EU, 1999-2001
 • Medlem af the Financial Service Policy Group, EU, 1999-2001
 • Medlem af the Economic Policy Committee, OECD, 1998-2001
 • Cand.polit. Københavns Universitet, 1984 
 • Medlem af censorkorpset ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1992-
 • Underviser ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, 1979-1990
 • Storkors af Dannebrogordenen