Område 4

Vækst og erhvervsudvikling

I Område 4 arbejder vi for at styrke vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark – bl.a. gennem virksomhedsrettede indsatser og partnerskaber på tværs af offentlige og private aktører. Arbejdet har særligt fokus på at skabe konkurrencedygtige vilkår for erhvervslivet inden for danske styrkepositioner.

Grønne styrkepositioner, erhvervsfyrtårne, turisme og kreative erhverv

Vi arbejder med at styrke danske styrkepositioner inden for grønne teknologier. Dette sker bl.a. gennem lokale erhvervsfyrtårne, hvor der bredt set arbejdes på at fremme styrkepositioner på tværs af landet. Vi arbejder desuden med at skabe de bedste rammer for dansk turisme og med at sikre gode rammebetingelser for kreative erhverv.

Life science, biosolutions, markedsføringskonsortier og havplanlægning

Vi arbejder med at styrke rammevilkår for life science sektoren, som er en af Danmarks væsentligste styrkepositioner, samt med den danske styrkeposition inden for biosolutions. Gennem markedsføringskonsortier fremmer vi desuden den internationale synliggørelse og markedsføring af produkter på tværs af danske styrkepositioner. Desuden arbejder vi med Danmarks havplan og arealanvendelsen, herunder bl.a. i forhold til at styrke naturbeskyttelse af havet og udbygningen af vedvarende energi.

Erhvervsfremme, SMV’er, innovation og forsvarsindustri

Vi arbejder bl.a. at styrke vilkårene for de danske SMV'er og med virksomhederes og iværksætteres evne til at udvikle, omstille sig og innovere. Det sker bl.a. gennem erhvervsfremmesystemet, der er det aktive tilbud til alle virksomheder i hele Danmark, og gennem et effektivt system for patenter og varemærker. Vi arbejder også med at forbedre rammevilkårene for den danske forsvarsindustri – både nationalt og internationalt, og har ligeledes ansvaret for erhvervssporet i Ukrainefonden, der skal bidrage til genopbygningen af Ukraine.

Kontaktpersoner

Anders Thusgaard

Erhvervspolitisk direktør,
område 4

ath@em.dk
91 39 94 00

Alexander Astola Fugl

Kontorchef, Grønne styrkepositioner, erhvervsfyrtårne, turisme og kreative erhverv

alefug@em.dk
91 33 71 43

Mads Ammitzbøll

Kontorchef, Erhvervsfremme, SMV’er, innovation og forsvarsindustri

mathom@em.dk
22 17 77 45

Marie Kirkebæk

Kontorchef, Life Science, biosolutions og markedsføringskonsortier

markir@em.dk
20 11 01 79