Regeringens Ukraine-fond skal give virksomheder større rolle i genopbygningen i Ukraine

Publiceret 15-03-2023

Regeringen, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er i dag blevet enige om at etablere en Ukraine-fond, som skal sikre, at Danmark fortsat er blandt de største donorer til Ukraine relativt til vores størrelse.

Danmark fortsætter den store støtte til Ukraine med den nye Ukraine-fond, der indeholder tre spor: militær støtte, civil støtte og støtte til erhvervsindsatser. Formålet med de civile og erhvervsrettede indsatser er at bidrage til en holdbar og effektiv genopbygning af Ukraine.

Det er en forudsætning for, at Ukraine igen kan opnå vækst og langsigtet udvikling, ligesom det vil understøtte landets europæiske ambitioner. Danmark har påtaget sig en særlig forpligtelse i forhold til den ukrainske havneby Mykolaiv, og fonden har derfor et særligt fokus på at genopbygge Mykolaiv.

Større rolle for erhvervslivet

Med Ukraine-fonden søsætter regeringen en række nye tiltag på erhvervsområdet, som skal give danske virksomheder en væsentlig rolle i genopbygningen af Ukraine. De nye initiativer omfatter bl.a.:

  • Etablering af en ny statslig låne- og garantiordning i Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der målrettes finansiering af kritisk infrastruktur og eksport. Rammen for ordningen er 1 mia. kr. og har til formål at reducere den finansielle risiko for virksomheder, der engagerer sig i Ukraine.
  • Oprettelse af et Ukraine-investeringsforum for genopbygning af Ukraine. Forummet skal fungere som et operativt samlingspunkt for danske virksomheder, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, den danske ambassade i Kyiv, EIFO, IFU og DSIF mv. i forhold til at identificere potentielle genopbygningsprojekter i Ukraine. Formålet med forummet er bl.a. at dele information om konkrete projekter og markedsmuligheder i Ukraine samt formidle kontakt til ukrainske partnere.
  • Større fokus i Udenrigsministeriets rådgivningsservice på at hjælpe danske virksomheder ind på det ukrainske marked. Dette vil bl.a. også omfatte mere målrettet geopolitisk virksomhedsrådgivning.
  • Af de midler, der med fonden afsættes til civile indsatser, vil 170 mio. kr. blive øremærket til at understøtte danske virksomheders investeringer i Ukraine. Den nye støtte gives inden for rammen af Investeringsfonden for udviklingslande (IFU) og Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF). Derudover vil der sikres inddragelse af den private sektor i kommende sektorsamarbejder med ukrainske myndigheder.

Markant civil og humanitær støtte

Fonden skal tilføre nye midler og smidighed til den civile og humanitære støtte til Ukraine. Konkret afsættes der med Ukraine-fonden 1,2 mia. kr. i 2023 til Ukraine og øvrige østlige nabolande gennem udviklingsbistanden. Støtten har fokus på de akutte behov og tidlige genopbygningsindsatser og lægger samtidig sporene for en langsigtet, holdbar genopbygning af Ukraine. Parallelt med genopbygningen fortsætter Danmark støtten til reformer og styrkelse af de demokratiske institutioner i Ukraine. Det gælder ikke mindst bekæmpelse af korruption.

Ny følgegruppe skal sikre indspark fra NGO’er og erhvervsliv

Regeringen vil etablere en følgegruppe for Ukraine-fonden, som skal sikre, at der løbende gives indspark og idéer til myndighedernes arbejde. Følgegruppen vil bestå af repræsentanter fra NGO’er, erhvervs- og interesseorganisationer, virksomheder og fonde. Følgegruppen skal mødes løbende med ministre og højtstående embedsmænd fra de relevante ministerier og hjælpe med at sikre, at de danske midler anvendes på en så effektiv måde som muligt. Følgegruppen skal også bane vej for offentlig-private partnerskaber og tænke de erhvervsmæssige perspektiver, der er knyttet til den langsigtede genopbygningsindsats, ind i fondens virke.

For yderligere information kontakt:

Erhvervsministeriet pressetelefon: 9133 7007