Område 1

Erhvervs- og samfundsøkonomi

Øget produktivitet er fundamentet for, at Danmark fortsat kan have høj velstand og gode job. Vi varetager rammevilkårene for, at dansk erhvervsliv kan blive ved med at være konkurrencedygtige, gribe mulighederne i offentligt-privat samarbejde samt komme i mål med den grønne omstilling.

Dansk økonomi og konkurrenceevne

Danske virksomheder skal have de bedste forudsætninger for at konkurrere på de globale markeder. Vi analyserer og arbejder for at forbedre de rammebetingelser, som danske virksomheder mødes af nationalt såvel som internationalt. Arbejdet skal danne grundlaget for, at produktiviteten øges og konkurrenceevnen styrkes med fokus på de erhvervsområder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer.

Grøn omstilling, energi og forsyning

Frem mod 2030 skal dansk erhvervsliv løfte nogle af verdens mest ambitiøse klimamål. Det indebærer både risici og nye forretningsmuligheder. Med det afsæt arbejder vi for at sikre virksomhederne de bedste rammebetingelser for at nå i mål med og samtidig udnytte potentialerne i den omfattende omstillingsproces, som præger dansk erhvervsliv og dansk energi- og forsyningsinfrastruktur i de kommende år.

Offentligt-privat samarbejde og ny teknologi

Gennem offentlig-privat samarbejde og ved brug af nye teknologier skal danske virksomheders produktivitet og innovationskraft sikres. Vi arbejder for at skabe de bedste rammer for offentlig konkurrence, så den både styrker dansk erhvervsliv og bidrager til at løse nogle af de store udfordringer det danske samfund står overfor. Og vi understøtter danske virksomheder i at udvikle og ibrugtage ny teknologi og innovative løsninger, der kan skabe grundlag for nye kommercielle succeser.

Kontaktpersoner

Lone Ank

Erhvervsøkonomisk direktør, område 1

lonank@em.dk
25 43 98 61

Sune Fold von Bülow

Kontorchef, Dansk økonomi og konkurrenceevne

sunbul@em.dk
91 33 71 16

Laura Nielsen Wester

Kontorchef, Grøn omstilling, energi og forsyning

lauwes@em.dk
91 33 71 00

Mikkel Guldberg

Kontorchef, Offentligt-privat samarbejde og ny teknologi

mirugu@em.dk
91 33 71 86