Kommissorium for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde

24-04-2023

Regeringen har besluttet, at Forum for Offentligt-Privat Samarbejde skal fortsætte arbejdet med at styrke samarbejdet mellem det offentlige og private samt frisætte velfærdsstaten.Læs kommissorium her.