Ny aftale skal øge gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Publiceret 26-01-2017

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag indgået en bred politisk aftale, som bl.a. giver husejere øget gennemsigtighed og bedre vilkår omkring deres boliglån.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:

"Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at samle et bredt politisk flertal bag en aftale, der giver boligejere lavere omkostninger ved at skifte boliglån og en tidligere varsling, hvis pengeinstituttet hæver bidragssatsen eller rentetillægget. Det skaber ro og plads til, at vi nu kan koncentrere os om de udfordringer, realkreditten står over for fra bl.a. kommende skærpede kapitalkrav."

Aftalen er indgået mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF, og den følger op på de anbefalinger, som sidste efterår kom fra Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. Efter aftalen blev indgået, har Alternativet valgt at tilslutte sig aftalen.

Med aftalen må realkreditten og bankerne fremover højst opkræve halvdelen af summen af kurtage og kursskæring eller tilsvarende gebyrer i forbindelse med indfrielse af boliglån i en varslingsperiode.  Samtidig forbydes det at opkræve indfrielsesgebyr i varslingsperioden.

Desuden er den særlige varslingsperiode øget fra tre til seks måneder. Det vil sige, at boligejerne skal have besked seks måneder før, at et bidrag hos realkreditten eller et rentetillæg i banken sættes op.

Det bliver også muligt for låntagere, hvis lån overskrider lånegrænserne, at skifte institut. Det vil gavne mobiliteten.

"Aftalen er et udtryk for et kompromis mellem regeringens og de forskellige partiers ønsker. Jeg mener, at aftalen rammer en forsvarlig balance mellem på den ene side at lette omkostningerne for låntagerne i de situationer, hvor bidragssatser eller rentetillæg på deres boliglån stiger, og på den anden side sikre at penge- og realkreditinstitutterne har frihed til at justere deres priser i lyset af markedsforholdene," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Aftalen indeholder også en række andre elementer, som skal give forbrugerne flere oplysninger om omkostningerne, og som dermed understøtter gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.

Aftale om realkredit

(Efter aftalen blev indgået, har Alternativet valgt at tilslutte sig aftalen). 

For yderligere pressekontakt:
Fungerende pressechef Rasmus Holm Thomsen: 91 39 94 55 / rht@evm.dk