Ekspertudvalg vil gøre det billigere og nemmere at skifte boliglånet

Publiceret 16-09-2016

Gennemsigtigheden og mobiliteten på markedet for boliglån fra realkreditten skal styrkes, lyder det fra det ekspertudvalg, der i dag afleverede deres rapport til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Færre gebyrer, hvis boliglån lægges om i forbindelse med varslede stigninger i realkredittens bidrag eller andre gebyrer. Bedre overblik over, hvad den særlige kursskæring reelt koster boligejerne og en længere varslingsperiode før bidrag, renter eller gebyrer kan sættes op.

Det er nogle af de anbefalinger, som findes i en ny rapport om gennemsigtighed og mobilitet på boligmarkedet, som netop er afleveret til erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Ekspertudvalget blev nedsat i marts 2016. Formand for udvalget er professor i bank- og kapitalmarkedsret på Syddansk Universitet, Nina Dietz Legind. Derudover har repræsentanter fra den finansielle sektor og Forbrugerrådet været medlemmer af udvalget ligesom en række relevante myndigheder har været repræsenteret.

Troels Lund Poulsen takker for arbejdet og kvitterer for Ekspertudvalgets rapport og anbefalinger.

»Udvalgets rapport er et vigtigt bidrag i hele diskussionen om kapitalkravene til reakreditinstitutterne, sammenhængen med bidragssatser og låntagernes muligheder for at skifte realkreditinstitut uden for mange omkostninger, når der varsles stigninger i bidragssatserne. Jeg synes, at der er mange gode anbefalinger i Ekspertudvalgets rapport. Jeg noterer mig dog, at der ikke er enighed om alle anbefalingerne. Jeg har i dag holdt et møde med partierne i den såkaldte finansielle forligskreds, og jeg forventer, at vi relativt hurtigt vil få fulgt politisk op på udvalgets rapport. Det tror jeg, at mange forventer af os, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen

Da Totalkredit i foråret annoncerede, at bidragssatserne ville blive sat op per 1. juli skabte det stor debat omkring realkredittens muligheder for at hæve priserne på eksisterende realkreditlån. I lyset af dette nedsatte erhvervs- og vækstministeren Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. Ekspertudvalget har blandt andet haft som opgave at se på sammenhængen mellem kapitalkrav og bidragssatser, ligesom det har været centralt at vurdere reglerne om forbrugerbeskyttelse.

Pressekontakt: Lars Erik Skovgaard, telefon 91 33 70 17, mail: las@evm.dk

Rapport fra ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Faktaark - eksempel på omkostninger

Formandens præsentation fra pressemødet

Fakta

Ekspertudvalgets 8 anbefalinger:

I forhold til øget mobilitet og øget gennemsigtighed foreslår Ekspertudvalget følgende i forhold til udlån til private låntagere. ( Ekspertudvalgets medlemmer er enige om følgende anbefalinger 1-4 og 6-8, mens et flertal støtter anbefaling - også note)

 1. At der i lov om finansiel virksomhed og lov om ejendomskreditselskaber indsættes en bestemmelse, så realkredit- og pengeinstitutterne samt ejendomskreditselskaber ved varsling af ændringer i renter, bidrag eller gebyrer dels skal begrunde hvilke forhold, der har udløst stigningen, og dels skal forklare de væsentligste forhold, der har haft betydning for ændringens omfang.
 2. At varslingsperioden for stigninger i renter, bidrag eller gebyrer øges fra tre måneder til fire måneder.
 3. At fjerne reglen om, at rentestigninger som udgangspunkt kan varsles med en måned, hvorved varslingsperioden på fire måneder også gælder her. Denne justering foreslås for at sikre lige konkurrencevilkår mellem realkreditlignende lån og realkreditlån.
 4. At det vil få (civilretlig) virkning, hvis anbefaling nr. 1, 2 og 3 om varsling og begrundelse ikke er overholdt, bortset fra uvæsentlige stigninger i andet vederlag end renter og bidrag. Det vil konkret betyde, at annoncerede bidragsstigninger og stigninger i rentetillæg ikke kan træde i kraft, med mindre reglerne er overholdt.
 5. Et forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr samt kurtage og kursskæring ved indfrielse i varslingsperioden ved forhøjelse af bidragssats i et realkreditinstitut og ved forhøjelse af rentetillæg ved realkreditlignende lån i et pengeinstitut.
 6. At kursskæringens beløbsmæssige andel af rentebeløbet skal oplyses på hver terminsopkrævning på rentetilpasningslån og på realkreditlignende lån.
 7. Ved stigninger i renter, bidrag eller gebyrer skal varslingsbrevet indeholde oplysninger om:
  1. Kursværdien af kundens lån.
  2. At kunden har mulighed for at indfri lånet og omlægge det til et andet lån i samme institut eller hos en anden låneudbyder.
  3. At oplysninger om andre lånudbydere kan findes på prisportaler, drevet af private udbydere, og på prisportalen for boliglån (indeholder oplysninger om aktuelle priser, som boliglån er blevet udbudt til)
 8. I forhold til likviditet på realkreditmarkedet:
  At aftalen om, at der skal tilbydes Cita-baserede realkreditlån, hvis der udbydes Cibor-baserede realkreditlån ophæves.

Note: Ekspertudvalgets medlemmer er enige om følgende anbefalinger 1-4 og 6-8, mens et flertal støtter anbefaling 5. Et mindretal bestående af Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet finder ikke, at udvalget analyser har afdækket forhold, der kan berettige et så principielt vidtgående skridt som et forbud mod opkrævning af kurtage og kursskæring i varslingsperioden. Se rapportens side 8.