Konkurrencepolitisk udspil: Styrket konkurrence til gavn for Danmark

Publiceret 26-10-2012

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen præsenterer i dag regeringens konkurrencepolitiske udspil ”Styrket konkurrence til gavn for Danmark.”

Udspillet skal bidrage til at styrke konkurrencen uden at gå på kompromis med de nødvendige beskyttelseshensyn. En effektiv konkurrence holder virksomhederne på tæerne og sikrer, at forbrugerne kan få de bedste produkter til de laveste priser. Det er med til at fremme en høj produktivitet og innovation, og styrker virksomhedernes konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder, hvilket er en forudsætning for at skabe nye arbejdspladser.

Regeringen sætter med sit konkurrencepolitiske udspil målrettet ind på tre områder: Konkurrencelovgivningen skal forbedres. Konkurrencen skal have bedre vilkår inden for en række hjemmemarkedsorienterede erhverv samtidig med, at nødvendige beskyttelseshensyn varetages. Der skal være effektiv konkurrence og nemmere samarbejde om løsningen af offentlige opgaver.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:

Vi skal styrke konkurrencen i Danmark. Det gavner både forbrugerne og virksomhederne og er vigtigt for at styrke produktiviteten og for at skabe varige job.
Vi skal have gjort op med kartellerne. Vi foreslår derfor at der indføres mulighed for fængselsstraf i op til seks år ved særligt skærpende omstændigheder og højere bøder.
Vi ved, at mange virksomheder oplever, at de har et lavt kendskab til konkurrencereglerne. Derfor lancerer vi en forebyggelsesstrategi. Forebyggelsesstrategien skal sikre, at en skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af konkurrencereglerne ikke kommer til at stå alene, men at der er et tilsvarende fokus på, at virksomhederne hjælpes godt på vej.
I mange brancher står regler mv. i vejen for en effektiv konkurrence. Det gælder blandt andet markedet for tv, apotekersektoren, tandlægemarkedet og taxabranchen. Nu vil vi undersøge, hvordan vi konkret kan løse dem.
Regeringen ønsker at forbedre samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Mere, bedre og målrettet vejledning om reglerne og et effektivt klagesystem med færre åbenlyst ubegrundede klager vil være to af midlerne. Skatteborgernes penge skal bruges effektivt.

Konkurrencepolitisk udspil - ”Styrket konkurrence til gavn for Danmark” 

Bilag 1: Lovregulerede erhverv i Danmark