Markant løft til dansk kystturisme

Publiceret 12-06-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn og Danmarks Vækstråd giver et løft til kystturismen med støtte til tre turismeprojekter med et samlet budget på 124,5 mio. kr. Indsatsen skal styrke vækstmulighederne i den kystnære turisme.

På turismeområdet oplever Danmark en stærk international konkurrence samtidig med, at der kommer færre børnefamilier og flere voksne med andre behov. Det stiller nye krav til turismeprodukters kvalitet. Derfor har Danmarks Vækstråd som led i et samarbejde med Realdania valgt at give et samlet løft til kystturismen ved at støtte tre projekter: ”Oplevelsesbaseret kystturisme”, ”Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer” og ” Powered by Cycling” med 67,5 mio. kr. Projekterne skal være med til at tiltrække nye målgrupper, højne kvaliteten og udvikle nye produkter, så der skabes ny vækst i kystturismen.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

En stærk og sammenhængende indsats for turisme er vigtig, så der kan ske et kvalitetsløft af turismen samtidig med, at vi opnår en større international konkurrencedygtighed og når ud til helt nye målgrupper. Turismen bidrager positivt til dansk økonomi og det er vigtigt, at vores tilbud er af høj kvalitet, og at turisterne får en god oplevelse i alle egne af landet.

Formand for Danmarks Vækstråd, Lars Nørby Johansen:

Jeg er glad for, at Danmarks Vækstråd kan være med til at give et samlet løft til den danske kystturisme. Vi har rigtigt meget at tilbyde langs de danske kyster og med indsatsen understøtter vi, at der skabes vækst i hele Danmark.

De tre projekter dækker hele Danmark, og der er en forventning om, at aktiviteterne allerede i 2015 kan føre til, at der i de tilknyttede virksomheder sker en meromsætning på 793 mio. kr., og at indsatsen kan være med til at skabe omkring 750 nye job inden for turisme.

De tre projekter har et samlet budget på 124,5 mio. kr. og modtager samlet 57 mio. kr. fra EU’s Regional- og Socialfond og 10,5 mio. kr. i statslig medfinansiering.

Fakta om turismeprojekterne