Justering af arealkravet og kravet om tidsbestilling for udvalgsvarebutikker på 5.000 m2 eller derover

09-03-2021

Indstilling fra Epidemikommissionen.