Tjekliste til brug for vurdering af statsstøtte

01-06-2021

Når man som myndighed ønsker at yde støtte, etablere en støtteordning eller en skatteordning, skal man i design-fasen være opmærksom på, om initiativet indebærer statsstøtte og hvilken måde initiativet i givet fald kan tilrettelægges, så det er foreneligt med statsstøttereglerne.