Nyt partnerskab skal gøre Sydjylland til grøn energimetropol

Publiceret 15-09-2022

Sydjylland har en central placering i den grønne omstilling i Europa. Et nyt partnerskab vil derfor skrue op for udviklingen af fremtidens energiløsninger, som kan gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer og skabe et effektivt og integreret energisystem.

Sammen med en række lokale og nationale aktører vil regeringen gøre Sydjylland til et erhvervsfyrtårn inden for grøn energi og sektorkobling.

I første omgang er målet at udnytte den massive udbygning af vedvarende energi i Nordsøen i de kommende år og understøtte den nationale målsætning om 4-6 GW produktion af syntetiske brændstoffer vha. af en række ambitiøse forsknings- og udviklingsaktiviteter i landsdelen.

Der er konkret sat gang i 13 test- og demonstrationsprojekter, der skal fremme udviklingen af integrerede energisystemer, opbygningen af produktion inden for syntetiske brændstoffer (Power-to-X) samt sektorkobling og energieffektivisering.

Derudover er der et stort fokus på at skaffe den fornødne arbejdskraft til sydjyske virksomheder, som arbejder med grøn omstilling. Det skal understøtte den fortsatte udvikling af landsdelens styrkepositioner inden for grøn energi og sektorkobling og samtidigt fremme eksporten af de grønne teknologier, som udvikles af lokale virksomheder og samarbejdspartnere.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”I lyset af krigen i Ukraine har vi brug for en endnu hurtigere og mere effektiv omstilling af vores energiproduktion, så vi kan blive fri af Putins gas og skabe en grønnere fremtid for os alle. Her kan Sydjylland spille en central rolle. For regionen ligger lige i smørhullet mellem Nordsøen, Tyskland og resten af Danmark og har derfor de helt rigtige forudsætninger for at skabe morgendagens grønne løsninger. Derudover vil det skabe vækst og arbejdspladser til regionen. Jeg er derfor stolt over, at vi i dag kan offentliggøre partnerskabsaftalen, der samler alle vigtige lokale og nationale aktører om udviklingen af erhvervsfyrtårnet i Sydjylland."

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen:

 "Syd- og Sønderjylland er med helt fremme i den grønne omstilling. Den førerposition skal vi udbygge. Derfor har jeg store forventninger til Erhvervsfyrtårnet i Sydjylland, som med ny forskning og innovation kan gøre en reel forskel i den grønne omstilling og gavne vores landsdel. Med erhvervsfyrtårnet styrker regeringen samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv for at skabe konkrete løsninger på de udfordringer, vi står overfor, og bidrager samtidig til at sikre lokal fremgang og kvalificeret arbejdskraft til de syd- og sønderjyske virksomheder.”

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen:

”Med flere af forårets politiske aftaler har regeringen sat en streg under behovet for en omfattende grøn omstilling, ikke bare i Danmark men også ud over vores grænser. Power-to-X-teknologier og en dansk produktion af fremtidens grønne brændstoffer kan udvikles til en national styrkeposition, der skaber vækst og arbejdspladser i Sydjylland og i hele landet. Dertil har Sydjylland med sin placering velfungerende forbindelser til Tyskland og det europæiske marked, hvilket skaber rammerne for et lovende eksportpotentiale for grøn brint.”

Partnerskabet for det sydjyske erhvervsfyrtårn består foruden regeringen af det lokale konsortium, Erhvervshus Sydjylland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Konsortiet består af både lokale og nationale aktører, og er i partnerskabet repræsenteret ved Steen Brødbæk, CEO i Semco Maritime og Lars Tveen, CEO i Bitten & Mads Clausens Fond.

CEO i Semco Maritime Steen Brødbæk:

"Med erhvervsfyrtårnet lykkedes det at samle virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder om en fælles vision for udviklingen af vores del af landet. Jeg er glad for, at vi med partnerskabsaftalen sætter en tyk streg under planen for, hvordan vi kommer fra vision til konkret handling, så Sydjylland bliver verdensførende inden for grøn energi og sektorkobling."

Borgmester Mads Skau, formand for Erhvervshus Sydjylland og repræsentant i partnerskabet:

"I Sydjylland har vi rigtig mange virksomheder – store som små – som er en del af den grønne omstilling. Særligt på energiområdet har vi brug for, at der i fællesskab bliver skabt nye løsninger, der kan drive erhvervets udvikling frem og udbygge vores eksisterende styrkeposition på området Jeg er glad for, at parterne nu er enige om at give de sydjyske virksomheder endnu flere forudsætninger for at skabe grøn vækst og arbejdspladser."

I partnerskabet i Sydjylland er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse repræsenteret med bestyrelsesmedlem Per Michael Johansen, rektor ved Aalborg Universitet:

” Partnerskabsaftalen, vi indgår i dag, skaber den rigtige grobund for, at Sydjyllands virksomheder kan spille en endnu større rolle i den grønne omstilling. Jeg er glad for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan være med til at udvikle fyrtårnet, så danske virksomheder, særligt de mange dygtige små og mellemstore virksomheder, får endnu bedre chancer for at vækste og eksportere grønne løsninger.”

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne

Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne. Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, Power-to-X, CO2-fangst, biosolutions og robotteknologi. Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnene gennem en række forskellige initiativer. 

Læs partnerskabsaftalen her.

For mere information kontakt: 

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07