Politiske drøftelser går i gang om iværksætterselskaberne

Publiceret 17-09-2018

Erhvervsministeren indkalder til politiske forhandlinger om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber, som et led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Samtidig skal en sænkelse af kapitalkravet til anpartsselskaber drøftes, så kravet kommer mere på niveau med de øvrige nordiske lande, og sikre at der fortsat er gode muligheder for at oprette selskaber.

Man skal i dag stille med en sikkerhed på 50.000 kr for at stifte et anpartsselskab. Regeringen foreslår eksempelvis at sænke dette kapitalkrav til 40.000 kr.

Erhvervsstyrelsen har netop færdiggjort en evaluering af iværksætterselskaberne, som viser, at der er problemer med skatte- og afgiftsrestancer, at iværksætterselskaberne udgør en risiko for svig, og at mange af selskaberne tvangsopløses på statens regning. Disse problemer har vist sig at være større end forventet.

“Det er vigtigt, at det er nemt og billigt at stifte virksomhed i Danmark. Men iværksætterselskaberne har den ulempe, at man kan stifte gæld i dem og derefter lukke dem uden selv at miste en krone. Det giver mulighed for at optage gæld og derefter løbe fra regningen. Det er ikke sundt, og derfor vil det være bedre at gøre anpartselskaberne billigere”, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Læs Erhvervsstyrelsens fulde analyse af iværksætterselskaber 

Kontaktperson: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Christiansen, jec@em.dk, tlf.: 91 33 70 17.