Regeringen styrker arbejdet med at fjerne byrder for erhvervslivet

Publiceret 20-03-2018

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i perioden 2015-2020 og yderligere 2 mia. kr. frem mod 2025. Det skal bidrage til at gøre det endnu lettere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen vil derfor, inden udgangen af 2018, fremlægge en konkret plan for, hvordan målsætningen nås. Til at understøtte dette formål, nedsætter regeringen et ministerudvalg.

Af den seneste redegørelse om udviklingen i de samlede byrder for erhvervslivet fremgår det, at regeringen siden 2015 har realiseret lettelser for erhvervslivet svarende til 3,3 mia. kr. I samme periode er der dog minimumsimplementeret væsentlig byrdefuld EU-regulering primært på det finansielle område. Dette i en grad, der betyder, at der netto er realiseret årlige lettelser for erhvervslivet for i alt 1,3 mia. kr. siden starten af 2015.

Redegørelsen viser i øvrigt, at regeringens byrdestop i høj grad efterleves. I 2017 er byrdestoppet kun fraveget tre gange, hvor nye regler netto har medført væsentlige byrder for erhvervslivet. Fravigelserne kan henføres til EU-krav og vedrører fx gennemførelsen af nye hvidvaskregler.

Redegørelsen viser endvidere, at mere end 2/3 af alle forslag modtaget fra Virksomhedsforum for enklere regler, som regeringen har besluttet at gennemføre, er gennemført ved udgangen af 2017. Derudover viser redegørelsen, at 82 pct. af den samlede erhvervsrettede regulering i 2017 levede op til de fælles ikrafttrædelsesdatoer, ligesom reduktionsmålet for den statslige sagsbehandlingstid er nået på 15 af i alt 21 områder.

Selvom regeringen ufortrødent fortsætter indsatsen for at gøre det billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark, viser redegørelsen, at tempoet skal sættes op, hvis målsætningen skal nås inden 2020.

Regeringen vil derfor, inden udgangen af 2018, fremlægge en konkret plan for, hvordan målsætningen nås. Til at understøtte dette, nedsættes et ministerudvalg for bedre erhvervsregulering, der skal styrke arbejdet med at reducere erhvervslivets byrder.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: 
”Det skal være så nemt som muligt at drive virksomhed i Danmark, så vi støtter op om udviklingen og væksten i dansk erhvervsliv. Redegørelsen om erhvervslivet og reguleringen for 2017 viser, at der fortsat ligger et stort arbejde foran regeringen med at få udryddet unødvendige og bøvlede regler og systemer for erhvervslivet. Derfor sætter vi nu turbo på arbejdet og nedsætter et særligt ministerudvalg, der har det som sit eneste formål at fremlægge en konkret plan for, hvordan vi når helt i mål med realiseringen af målsætningen om at lette byrderne med 4 mia. kr. frem mod 2020.”

Ministerudvalget vil fokusere på initiativer, som kan lette byrderne dels ved at forenkle reguleringen og dels lette de mange digitale systemer, som staten i dag har ansvar for, ved at gøre systemer mindre byrdefulde at anvende.

Regeringen har allerede igangsat flere digitale projekter, som forventes at medføre markante besparelser for erhvervslivet. Blandt andet forventes de nye it-løsninger af Digital Post, NemLog-in og NemID samlet set at spare virksomhederne for op mod 200-400 mio. kr. årligt.

Udvalget består af erhvervsministeren (formand), skatteministeren, beskæftigelsesministeren, miljø- og fødevareministeren samt transport-, bygnings- og boligministeren.

Kontaktperson: Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Christiansen, jec@em.dk, tlf.: 91 33 70 17.