Gode eksempler kan fremme tiltrængt konkurrence om offentlige opgaver

Publiceret 10-07-2018

Effektive udbud, innovationspartnerskaber og udbud med forhandling. Det er blot nogle af de eksempler, som indgår i en ny case-samling, der skal fremme konkurrencen om offentlige opgaver i Danmark, for det er tiltrængt, mener regeringen.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Der er ikke nok konkurrence om de offentlige opgaver, og det skal vi gøre meget bedre. Den manglende konkurrence betyder, at vi bruger for mange penge, fordi løsningerne af offentlige opgaver er for dyre eller for ineffektive. Penge som vi alle kunne have fået glæde af i form af bedre eller billigere løsninger i den offentlige sektor.”

Regeringen har tidligere gennemført flere initiativer for at fremme konkurrencen om de offentlige opgaver og samarbejdet med den private sektor, og nu følger udgivelsen af en case-samling.

De udbud, der er udvalgt til samlingen, har det til fælles, at de på hver sin måde har været nyskabende, og at de har haft betydelige effekter i form af mere effektiv ressourceanvendelse og ændrede arbejdsgange.

”Vi udgiver nu en samling med gode eksempler på offentlig-privat samarbejde. Eksemplerne er udvalgt af personer, der arbejder tæt med udbud i dagligdagen, og det er planen, at kommuner, regioner og staten kan bruge dem til at hente inspiration og nytænke opgaveløsninger,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Case-samlingen, ”Effektive udbud”, er at finde på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Den indeholder fra begyndelsen otte cases, og det er planen, at den løbende skal bygges ud.

I case-samlingen er der blandt andet et eksempel fra Sjælland, hvor seks kommuner forventer at spare mellem 5 og 25 procent svarende til i alt 14 millioner kroner ved at gå sammen om et fællesudbud af vedligeholdelse af deres veje.

En anden case er fra Region Midtjylland, som har gennemført et udbud med forhandling af vaskeriydelser, hvor dialogen førte til en ensretning og indsnævring af sortimentet samt ny viden om, hvordan vaskeriopgaven kunne optimeres. Regionen forventer en gevinst på 65 millioner kroner, svarende til cirka 25 procent.

Og en tredje case er fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som har gennemført Nordens – historisk set – største udbud af facility management-ydelser med en kontraktværdi på cirka 3,5 milliarder kroner. Trods størrelsen indeholder casen flere elementer, der kan bruges ved mindre udbud, for eksempel outcome-baserede KPI’er, og incitamentsstrukturer, der kan fremme samarbejdet.

Kontaktperson: Presserådgiver Jesper Christiansen, tlf. 9133 7017, jec@em.dk