Arbejdsgruppe: Refinansieringsloven har ikke haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem penge- og realkreditinstitutter

Publiceret 08-01-2018

Konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke blevet påvirket af refinansieringsloven. Sådan konkluderer den nedsatte arbejdsgruppe, der nu har færdiggjort sit arbejde.

Arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan nu sætte punktum for sit arbejde. Gruppen blev nedsat i forbindelse med den politiske aftale om håndtering af refinansieringsrisiko, der blev indgået den 6. februar 2014. Arbejdsgruppen fik til opgave at undersøge, om reglerne (refinansieringsloven) om løbetidsforlængelse af obligationer til finansiering af variabelt forrentede lån påvirker konkurrencevilkårene mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter. Konklusionen er, at refinansieringsloven ikke har haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Refinansieringsloven understøtter realkreditinstitutternes forretningsmodel og gør modellen robust over for fremtidig markedsstress. Loven bidrager dermed til at sikre tryghed om den danske realkreditmodel. Jeg noterer mig med tilfredshed, at det nu er blevet grundigt afdækket, at den danske refinansieringslov ikke har haft indflydelse på konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter.”

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra den finansielle sektor, uafhængige eksperter samt relevante myndigheder. Gruppen har bl.a. foretaget en række analyser på baggrund af udviklingen i markedslikviditeten, rentetillægget på obligationer og markedsandele. Arbejdsgruppen har i sine analyser ikke fundet tegn på, at konkurrenceforholdene mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er påvirket af refinansieringsloven.

Arbejdsgruppen har tidligere afleveret statusrapporter. 

Lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstutter - statusrapport februar 2015

Lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstutter - statusrapport oktober 2014 

Kontaktperson: Rasmus Holm Thomsen, 91 39 94 55, rht@em.dk