Regeringen ser positivt på EU’s handlingsplan for kunstig intelligens frem mod 2027

Publiceret 07-12-2018

Europa-Kommissionen lancerer i dag EU’s handlingsplan for kunstig intelligens. Ambitionen er, at Europa skal være globalt førende inden for kunstig intelligens, og at teknologien skal anvendes ansvarligt og være til gavn for borgere og samfundet. Regeringen ser positivt på handlingsplanen.

Kunstig intelligens vil være en drivkraft til vækst og udvikling i de kommende år. Teknologien kan bl.a. hjælpe kirurgen med at identificere sygdomme, lette børns læring, optimere virksomhedernes drift og bogholderi, forudsige nedbrud i produktionen samt varsle mulige hackerangreb. Forbedringerne er i mange tilfælde væsentlige, og mulighederne vil stige i de kommende år.

EU’s handlingsplan skal løftes i samarbejde med EU-landene og vil bl.a. styrke forskning, øge investeringer samt understøtte, at kunstig intelligens bruges i overensstemmelse med europæiske værdier og borgernes ønsker.

Desuden opfordres EU-landene til at udvikle nationale strategier for kunstig intelligens. Regeringen vil fremlægge en strategi for kunstig intelligens for Danmark i det nye år. Regeringens strategi vil gå på tværs af den private og offentlige sektor og sætte fokus på ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Det er positivt, at Kommissionen kommer med denne handlingsplan, og det er særligt glædeligt, at der er et stort fokus på dataetik. Kunstig intelligens i Danmark og Europa skal bruges ansvarligt med tryghed og sikkerhed for borgerne. Det i er god tråd med regeringens arbejde med den kommende strategi for kunstig intelligens og arbejdet med dataetik.”

Kommissionen sætter som mål for EU som helhed, at offentlige og private investeringer i kunstig intelligens skal nå op på 20 mia. EUR årligt i løbet af det næste årti. Kommissionen foreslår derfor, at der i den næste budgetperiode 2021-2027 investeres for mindst 1 mia. EUR årligt året i kunstig intelligens.

Foruden erhvervslivet, er der også et stort potentiale i anvendelse af kunstig intelligens i det offentlige. På sigt kan kunstig intelligens gavne områder af almen interesse som sundhedspleje, transport, energi, sikkerhed og uddannelse. Det kræver dog, at vi anvender det ansvarligt, så det gavner borgere og samfund.

Innovationsminister Sophie Løhde:
”Kunstig intelligens kommer til at spille en stor rolle, og den rummer store muligheder for at styrke den offentlige service til borgerne. Det hjælper EU’s handlingsplan nu med at sætte fokus på. Men i regeringen er vi allerede i fuld gang med arbejdet og har sat et ambitiøst mål om at være i førerposition i bru-gen af kunstig intelligens i 2025, men det er afgørende, at arbejdet med de nye teknologier også sker på en forsvarlig måde. Strategien skal udnytte de danske styrkepositioner i form af blandt andet et stærkt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, og at vi har verdens bedste offentlige data. Kunstig intelligens skal bruges sikkert og ansvarligt, så borgerne fortsat kan bevare den høje tillid til den offentlige digitalisering.”

Et centralt element i udvikling og anvendelse af kunstig intelligens er konkur-rencedygtige forskningsmiljøer. Derfor øger Europa-Kommissionen investeringer i kunstig intelligens inden for rammeprogrammet for forskning og innovation Horizon 2020 til 1,5 mia. EUR i perioden 2018-20, hvilket er en markant stigning i forhold til tidligere.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers:
”Kunstig intelligens kan hjælpe os til at skabe et bedre samfund ved at løse en lang række konkrete udfordringer. Derfor skal vi øge forskningen i dette område. Men teknologien skal formes efter vores værdier, og de etiske overvejelser skal med fra starten. Derfor er det rigtig godt, at Europa-Kommissionen har et stort fokus på de etiske aspekter af teknologien. I Europa har vi et værdifællesskab, som vi skal trække på i udviklingen af kunstig intelligens. Det gælder særligt respekten for privatlivet og gennemsigtighed, som er afgørende at få med, hvis fremtidens løsninger skal være gennemskuelige og transparente, så vi stadig har tillid til systemerne.”

Hovedlinjer i Kommissions handlingsplan er følgende 8 spor:

  • Strategisk handling og koordination.
  • Maksimering af investeringer gennem partnerskaber.
  • Fra laboratoriet til markedet: (i) opbygning af ekspertise inden for forskning, (ii) etablering af testcentre for verdensreferencer og (iii) fremskyndelse af AI-optagelse gennem Digital
  • Innovation Hubs (DIH).
  • Talent, kompetence og livslang læring.
  • Data: En hjørnesten for kunstig intelligens - oprettelse af et fælles europæisk datarum.
  • Etik ved design og lovgivningsmæssige rammer.
  • Kunstig intelligens i den offentlige sektor.
  • Internationalt samarbejde.

Læs mere om EU-kommissions handlingsplan for kunstig intelligens.

For mere information kontakt:

Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, tlf. 91 39 94 14, jesing@em.dk

Presserådgiver i Finansministeriet Signe Dalgas Damgaard, tlf. 25 26 27 62, sidda@fm.dk

Pressesekretær i Uddannelses- og Forskningsministeriet Jakob Sejr Teichert, tlf. 72 31 95 03, jte@ufm.dk