Dansk-iransk samarbejde styrkes til fordel for dansk erhvervsliv

Publiceret 24-08-2017

Denne uge har Erhvervsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen besøg af en delegation fra det iranske patentkontor. Besøget sker som led i en indsats, der skal styrke myndighedssamarbejdet mellem Danmark og Iran til gavn for dansk erhvervsliv.

Dansk vareeksport til Iran steg med over 56 procent sidste år. Forklaringen på, at dansk erhvervsliv klarer sig godt i Iran, er, at danske virksomheder kan levere nøgleteknologier og højteknologiske løsninger, som kan hjælpe de iranske virksomheder med at øge produktivitet og konkurrenceevne.  Det relativt høje uddannelsesniveau og teknologiforståelse i iransk erhvervsliv spiller også en væsentlig rolle for danske løsningers indpas i Iran.

Men en forbedret beskyttelse af danske virksomheders patent- og varemærkerettigheder er afgørende, hvis væksten skal fortsætte for det danske kommercielle engagement med Iran. Både fra dansk og iransk side ønsker man at øge fokus på beskyttelsen af danske virksomheders investeringer i Iran, og besøget fra det iranske patentkontor er et vigtigt led i dette arbejde.

For at understøtte udviklingen yderligere og styrke adgangen til det iranske marked udsender Erhvervsministeriet en vækstrådgiver til Teheran. Vækstrådgiveren, som udsendes pr. 1. september, skal matche iransk efterspørgsel med danske kompetencer og løsninger i tæt samarbejde med danske myndigheder og erhvervsliv.

Erhvervsministeren vil sammen med en erhvervsdelegation besøge Iran til november.