Kopihandel koster hvert år tusindvis af tabte arbejdspladser og over 4,6 mia. kr. i tabt omsætning

Publiceret 05-12-2016

I Danmark går virksomheder inden for blandt andet legetøjs-, beklædnings- og lægemiddelsektoren hvert år glip af mere end 4,6 mia. kr. i tabt omsætning som følge af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Ligeledes mister vi i Danmark over 4.100 arbejdspladser som følge af kopihandel. Det viser en række undersøgelser, som Den Europæiske Unions kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har foretaget.