Troels Lund Poulsen udpeger ny bestyrelse for Finansiel Stabilitet

Publiceret 22-08-2016

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen har udpeget en ny bestyrelse for Finansiel Stabilitet. Bestyrelsen har fået fire nye medlemmer, mens tre medlemmer fra den forrige bestyrelse er blevet genudpeget.

De nye medlemmer er: Bendt Wedell, Bente Overgaard, Anne Louise Eberhard og Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen. Peter Engberg Jensen (formand), Bent Naur (næstformand) og Nina Dietz Legind fortsætter i bestyrelsen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Jeg er meget tilfreds med den nye bestyrelse for  Finansiel Stabilitet bestående af erfarne erhvervsfolk, der har et stort kendskab til den finansielle sektor, og som har kompetencer til at løfte arbejdet med at sikre fortsat finansiel stabilitet i Danmark."

Den nye bestyrelse har holdt sit første møde den 3. august.

Finansiel Stabilitets formål er at medvirke til at sikre finansiel stabilitet i Danmark, særligt ved at restrukturere og afvikle finansielle virksomheder, hvis dette bliver nødvendigt. Finansiel Stabilitet varetager samtidig den danske indskyder- og investorgarantiordning via Garantiformuen. Garantiformuens formål er at yde dækning til indskydere og investorer i institutter, der er omfattet af Garantiformuens dækningsområde, i tilfælde af rekonstruktionsbehandling eller konkurs. 

Kontaktperson: Pressechef Kim Bové, tlf.: 91 33 70 15, mail: kkb@evm.dk