Aftale om modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem

Publiceret 10-11-2014

Regeringen (Socialdemokratiet og De Radikale) har indgået en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om en modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, samtidig med, at sagerne kan løses hurtigere og billigere end i dag. Det styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

"Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at gennemføre den nødvendige modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem til gavn for både forbrugerne og erhvervslivet. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, indfører mere smidige processer og styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt. Den udvidede klageadgang er en væsentlig styrkelse af forbrugerbeskyttelsen. Samtidig er vi blevet enige om en model, som sikrer et effektivt forbrugerklagesystem, der er gearet til at håndtere de mange flere klager, som den udvidede klageadgang vil medføre. Jeg synes vi er kommet frem til en rigtig god løsning, som fremtidssikrer det offentlige forbrugerklagesystem. I de fleste tilfælde vil det nye system betyde, at det kun kommer til at koste forbrugeren 100 kr. at få behandlet sin klage."

I det nye forbrugerklagesystem er der to faser. En mediationsfase og en fase med egentlig nævnsbehandling. I den første fase betaler forbrugeren 100 kr. og får hjælp fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at finde en løsning, som parterne kan acceptere. Hvis det ikke lykkes, og forbrugeren vælger at gå videre til anden fase i Forbrugerklagenævnet, betales et gebyr på 400 kr., som forbrugeren får tilbage, hvis der indgås forlig eller forbrugeren vinder sagen.

Dette skal ses i lyset af, at klagegenstandenes gennemsnitlige værdi er ca. 7.000 kr. og det koster det offentlige ca. 10.500 kr. i gennemsnit pr. sag at behandle forbrugerklagesager.

Med aftalen tilføres der samtidig flere penge til det offentlige forbrugerklagesystem. Der tilføres 2,5 mio. kr. stigende til 5,4 mio. kr. i 2018.

Aftaletekst

Fakta