Nyt bestyrelsesmedlem i Eksport Kredit Fonden

Publiceret 17-03-2014

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har udpeget direktør Dorrit Vanglo som nyt bestyrelsesmedlem i Eksport Kredit Fonden.

Dorrit Vanglo erstatter Karen Lykke Sørensen, som udtræder af bestyrelsen den 31. marts 2014. Dorrit Vanglo er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet i 1984. Hun har været ansat i Finansministeriet frem til 1989, hvor hun fik ansættelse i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Her har hun siden 2011 været direktør.

Samtidig er afdelingschef i Finansministeriet, Peter Brixen, blevet genudnævnt som bestyrelsesmedlem i EKF.

Med udnævnelserne er kønsfordeling i EKF’s bestyrelse uændret på 5 mænd og 3 kvinder.