Kommissionen anbefaler: Dansk realkredit i level 1

Publiceret 09-05-2014

Kommissionen fremlægger udkast vedr. de kommende EU-likviditetsregler (LCR).

Kommissionen har netop fremlagt udkast vedr. de kommende EU-likviditetsregler, som har særlig betydning for dansk realkredit. Udkastet indebærer, at:

  • Realkreditobligationer, der opfylder en række nærmere kriterier, kan medregnes som ekstremt likvide aktiver (”level 1”) i bankernes likviditetsberedskab, ligesom statsobligationer.

  • Realkreditobligationer, der medregnes i level 1, omfattes af et såkaldt ”haircut” på 7 pct.*

  • Realkreditobligationer må udgøre op til 70 pct. af den enkelte banks likviditetsberedskab.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:

Jeg er tilfreds med, at Kommissionen har lyttet til vores gode argumenter, især at danske realkreditobligationer får det bedste likviditetsstempel og principielt anerkendes som ligeså likvide som statsobligationer. Det er et stort fremskridt. Nu handler det om at sikre, at principperne i udspillet også finder vej til de endelig regler. Regeringen har arbejdet intenst for denne sag, og vi vil følge sagen helt til dørs, så Kommissionens gode udkast også bliver til endelige regler.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Regeringen har stort fokus på at sikre de bedste rammer for det velfungerende danske realkreditsystem. Hvis de endelig regler udformes som udkastet, vil danske institutter fortsat i stort omfang holde realkreditobligationer så højere boligrenter undgås og stabiliteten på det danske boligmarked sikres for de danske boligejere.

Kommissionen har fremlagt et udkast og ikke de endelige regler, som skal vedtages af Kommissionen gennem en delegeret retsakt senest 30. juni i år. Herefter vil Rådet (med kvalificeret flertal) og Europa-Parlamentet (med almindeligt flertal) kunne afvise den delegerede retsakt. Kommissionen er i dialog med medlemslandene på ekspertniveau.

Regeringen fortsætter derfor nu kontakterne med de øvrige lande og Kommissionen for at sikre hensynet til dansk realkredit også i de endelige regler.

Fakta:

  • Rammen for de kommende likviditetsregler blev fastlagt i de nye kapitalkravsregler (CRR/CRD-IV), som blev forhandlet under dansk EU-formandskab i 2012, og blev endeligt politisk vedtaget i marts 2013.

  • Kompromiset pålagde EU28-bankmyndigheden, EBA, at gennemføre en analyse af forskellige aktivers objektive likviditetsegenskaber.

  • Analysen blev færdiggjort i slutningen af 2013 og viste som forventet, at danske realkreditobligationer er blandt de mest likvide aktiver.

  • EBA valgte imidlertid 20. december 2013 politisk at anbefale Kommissionen at tilsidesætte denne analyse og kategorisere realkreditobligationer som mindre likvide. Der henvistes i den forbindelse til den globale standard fra Basel-komitéen, som kategoriserer aktiver efter hvem, der har udstedt dem (fx om obligationerne er udstedt af et realkreditinstitut eller en stat), frem for efter deres objektive likviditetsegenskaber.

  • Kommissionens udkast lægger imidlertid op til at inkludere ekstremt likvide realkreditobligationer i level 1. Disse må udgøre op til 70 pct. af den samlede likviditetsbuffer og omfattes af et haircut på 7 pct.

  • Kommissionens udkast vil, hvis det vedtages i denne form, indebære, at danske institutter samlet set vil kunne holde realkreditobligationer i stort set samme omfang som i dag.