Finanstilsynets nye bestyrelse

Publiceret 01-07-2014

Med den nye lov om finansiel virksomhed, som følger op på Bankpakke 6, nedsættes en bestyrelse i Finanstilsynet. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen har i dag offentliggjort sammensætningen af bestyrelsen.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:

Jeg har nu nedsat en bestyrelse i Finanstilsynet, et hold af stærke kompetencer, som sammen med Finanstilsynets direktion, skal være med til at sikre en effektiv tilsynsvirksomhed.

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen:

Den nye lov lægger nye rammer for ledelsen af Finanstilsynet. Jeg glæder mig til at være med til at føre lovgivningens intentioner ud i livet og til samarbejdet med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og med Finanstilsynets direktion

Bestyrelsens sammensætning:

Professor, dr.jur., Københavns Universitet, Mads Bryde Andersen (formand)

Professor, Ph.d., CBS, David Lando

Fhv. viceordførende direktør Jakob Brogaard

Fhv. direktør Jan Hoffman

Chief Financial Officer, BESTSELLER A/S, Lise Kaae

Vicedirektør, Danmarks Nationalbank, Jens Lundager

Herudover udestår et medlem til bestyrelsen. Der er fundet en kandidat med international finansiel ekspertise. Det sidste medlem vil dog tidligst kunne udpeges til august.

Fakta:

Udpegningen af bestyrelsen i Finanstilsynet sker i henhold til lov om finansiel virksomhed § 345. Udpegningen er for en periode på 2 år, med mulighed for genudpegning. Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes efter loven af 3 medlemmer med juridisk, økonomisk og finansiel indsigt, 2 medlemmer med ledelsesmæssig baggrund fra den finansielle sektor, 1 medlem med ledelsesmæssig baggrund fra det øvrige erhvervsliv og 1 medlem fra Danmarks Nationalbank.    

Finansdirektør Christian Ølgaard udpeges til observatør i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Finanstilsynet skal give faglig, organisatorisk og ledelsesmæssig sparring til Finanstilsynets direktion samt træffe tilsynsmæssige afgørelser mv.