Beskyttelsen af danske varemærker i Kina styrkes

Publiceret 06-09-2013

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen er fra den 4.-10. september 2013 på besøg i Beijing og Shanghai i Kina. Henrik Sass Larsen har under sit besøg i Kina i dag underskrevet en samarbejdsaftale med de kinesiske myndigheder for varemærker.

Aftalen har til formål at øge danske virksomheders kendskab til kinesiske forhold med henblik på at styrke deres muligheder for at håndhæve og beskytte varemærker, geografiske indikatorer og andre lignende varemærkerelaterede områder.

Med aftalen etableres en række konkrete mekanismer til at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem Kina og Danmark på varemærkeområdet. Dette vil bl.a. ske gennem udveksling af information om vigtige lovgivningsmæssige ændringer, vigtige afgørelser fra varemærkekontorerne og domstolene samt udveksling af sagsbehandlere.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er meget tilfreds med, at der på dansk initiativ er blevet udarbejdet en samarbejdsaftale med den kinesiske Statsforvaltning for Industri og Handel om et styrket samarbejde på varemærkeområdet. Nogle danske virksomheder har haft problemer med de kinesiske varemærkeregler, og aftalen skulle gerne være med til at forhindre dette i fremtiden. Med aftalen skaber vi bedre rammer for det videre samarbejde mellem Danmark og Kina på varemærkeområdet."

Fakta:
Danske virksomheder indleverede i 2011 ifølge de kinesiske myndigheder 1.241 danske ansøgninger om varemærkeregistrering i Kina.