Lovforslag om styrkelse af markedet for erhvervsobligationer sendes nu i høring

Publiceret 28-06-2013

Med lovforslaget skabes der bedre rammer for, at danske pengeinstitutter kan udstede værdipairer med sikkerhed i puljer af erhvervslån, såkaldt sekuritisering. Muligheden for at sekuritisere erhvervslån kan gøre det mere attraktivt for pengeinstitutterne at yde erhvervslån og generelt styrke pengeinstitutternes muligheder for udlån.

Med lovforslaget gøres det samtidig lettere at anvende såkaldte repræsentanter for obligationsudstedelser i Danmark. Anvendelse af repræsentanter kan gøre det mere attraktivt at købe og udstede erhvervsobligationer og således understøtte udviklingen af et marked for erhvervsobligationer i Danmark.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
"Forslaget vil styrke udviklingen af markedet for erhvervsobligationer, dels ved at gøre det mere attraktivt for virksomheder at finansiere sig direkte i kapitalmarkederne, og dels ved at skabe bedre rammer for, at danske pengeinstitutter kan udstede obligationer med sikkerhed i puljer af erhvervslån, såkaldt sekuritisering.
Jeg ser frem til at modtage høringssvarene efter sommerferien, så vi kan få modellerne gjort så brugbare som muligt til gavn for vækst og beskæftigelse."