Landbrugets Finansieringsbank åbner for kunder

Publiceret 10-10-2012

Landbrugets Finansieringsbank har i dag fået indskudt aktiekapital og fået pengeinstituttilladelse fra Finanstilsynet og kan således åbne for kunder.

Landbrugets Finansieringsbank (LFB) er bl.a. et resultat af regeringens Udviklingspakke fra marts 2012. LFB skal overtage mellem og langfristede lån til sunde landbrugsbedrifter fra pengeinstitutter og Finansiel Stabilitet A/S. Overdragelsen af engagementer skal bl.a. bidrage til, at sunde landbrugsbedrifter får adgang til den nødvendige finansiering til investeringer, der kan skabe vækst og arbejdspladser i landbrugserhvervet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er meget glad for, at Landbrugets Finansieringsbank nu åbner for kunder. Vi får nu realiseret ambitionerne i Udviklingspakken fra marts 2012 og sikret ny finansiering til landbrugssektoren. Landbruget får lettere ved at foretage de nødvendige investeringer, så erhvervet kan bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Bestyrelsesformand for Landbrugets Finansieringsbank Jørn Kristian Jensen:

Vi glæder os til at begynde at behandle ansøgninger fra de landmænd og pengeinstitutter, der kan se mulighederne i en løsning hos LFB, og vores forventning er, at vi sidst på året kan begynde at bevilge de første lån.

LFB stiftes som et selvstændigt pengeinstitut med et kapitalgrundlag på 300 mio. kr. Det betyder, at der i første omgang kan udlånes op til ca. 2 mia. kr.

Finanssektoren bidrager til stiftelsen med et indskud på 125 mio. kr., Landbrug og Fødevarer med 30 mio. kr., og Finansiel Stabilitet indgår med 75 mio. kr. og yder derudover et ansvarligt lån på 70 mio. kr. til LFB.