Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark

Publiceret 15-03-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lancerer i dag regeringens indsats for færre administrative byrder for erhvervslivet. Der nedsættes bl.a. et virksomhedsforum, der skal sikre, at indsatsen målrettes områder, hvor virksomhederne oplever de største byrder.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Virksomhederne skal bruge deres tid på at drive forretning, ikke på unødvendigt administrativt arbejde. Derfor lancerer vi nu en målrettet indsats, der skal give virksomhederne enklere regler og gøre det lettere for dem at leve op til kravene fra det offentlige. 
Regeringens indsats fokuserer på de områder, hvor virksomhederne oplever de største udfordringer. Derfor nedsætter vi et ”Virksomhedsforum for enklere regler”, som skal rådgive regeringen om, hvor vi bør sætte ind.
Vi kickstarter indsatsen allerede nu – ved bl.a. at indføre en erklæringsstandard i stedet for revision for de mindre virksomheder. Det vil spare dem for ca.  25 pct. af udgifterne til revision.

Regeringens plan består af fire elementer:

  1. Der nedsættes et ”Virksomhedsforum for enklere regler”, som skal udpege de områder, hvor virksomhederne oplever de største byrder og komme med forslag til forenklinger. Regeringen vil efter et ”følg eller forklar princip” enten gennemføre forslagene eller forklare, hvorfor de ikke gennemføres.
     
  2. Alle forslag til ny lovgivning vil blive gennemgået for at sikre, at der ikke kommer nye unødvendige byrder for erhvervslivet. Samtidig med at regeringen arbejder for at mindske byrderne i eksisterende lovgivning. Udviklingen i de administrative byrder følges årligt. 

  3. På EU-niveau vil regeringen arbejde for en fortsat ambitiøs indsats for at lette virksomhedernes byrder med fokus på ”smart regulering”. 

  4. Indsatsen kickstartes allerede nu med fem konkrete forenklingsforslag, herunder forenkling af kravene til mindre virksomheders årsregnskaber, nemmere opstart af virksomhed, revision af husdyrbekendtgørelsen, ændring af våbenloven for så vidt angår civile, bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i piratfyldte farvande og forbedring af servicen overfor virksomhederne på Fødevareministeriets område.

Fakta om indsatsen for enklere regler