Sohn: Mindre byrder for Det Blå Danmark og bedre adgang til offentlige data i EU

Publiceret 08-06-2012

Den 7.-8. juni 2012 satte erhvervs- og vækstminister, Ole Sohn, søfartens administrative byrder på dagsordenen i EU.

Med erhvervs- og vækstminister Ole Sohn for bordenden drøftede EU’s søfartsministre den 7. juni 2012, hvordan man kan lette de administrative byrder for EU’s rederier gennem det såkaldte Blue Belt projekt. Blue Belt projektet går ud på at lette toldbehandlingen for de skibe, der sejler mellem havne i EU, ved at genbruge eksisterende data fra den overvågning, der sker, af skibe i EU-farvande. Herudover drøftede ministrene EU-implementeringen af den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Jeg er glad for, at der i går var bred opbakning omkring bordet til at igangsætte processen med at gøre Blue Belt projektet til en permanent ordning. Blue Belt projektet viser, hvordan vi kan lette de administrative byrder på en intelligent måde – nemlig ved at genbruge de offentlige data, der er indsamlet til helt andre formål.

I dag, på mødets anden dag, var temaet, hvordan EU’s digitale dagsorden og det Digitale Indre Marked kan bidrage til at styrke vækst og beskæftigelse i EU. Konkret blev det blandt andet drøftet, hvordan man kan styrke europæiske virksomheders adgang til offentlige data.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Under hele det danske EU-formandskab har det Digitale Indre Marked været en prioritet. I dag har vi drøftet adgangen til at genbruge offentlige data. Heri ligger der et samlet økonomisk potentiale i EU på 140 milliarder euro årligt. For EU’s virksomheder åbner muligheden for at genbruge offentlige data op for en lang række nye unikke muligheder for at udvikle innovative og kreative digitale tjenester. Dermed bidrager forslaget til at skabe vækst i Europa.

Fakta om Blue Belt projektet