Fremme af ansvarlige investeringer

Publiceret 27-06-2012

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn har taget en række initiativer, der skal fremme ansvarlige investeringer i statsobligationer. Initiativerne tages i enighed med Forsikring & Pension, Finansrådet, Investeringsforenings-rådet, LD og ATP.

På baggrund af den seneste tids debat omkring investeringer i statsobligationer fra visse lande, har der været afholdt møde mellem erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, Forsikring & Pension, Finansrådet, Investeringsforeningsrådet, LD og ATP.

På baggrund af mødet er der enighed om, at investeringer i statsobligationer bør opfylde de generelle og anerkendte standarder til ansvarlige investeringer, men også at sådanne investeringer er forbundet med særlige udfordringer og dilemmaer.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

Der er enighed om, at danske investorer åbent bør oplyse om deres politik og praksis for investeringer i statsobligationer. Det er også vigtigt, at vi har internationale spilleregler på området. Jeg er derfor glad for, at danske investorer vil deltage aktivt i det pågående internationale arbejde i FN-regi om investeringer i statsobligationer. Endelig vil jeg anmode Rådet for Samfundsansvar om at udarbejde vejledning for ansvarlige investeringer med de overvejelser man typisk bør gøre sig ved investering i statsobligationer.
Investeringer i både aktier og obligationer skal være ansvarlige og respektere FN’s principper. Jeg vil gerne understrege, at det er positivt, at pensionsbranchen involverer sig med investeringer i udviklingslande og dermed bidrager til at skabe økonomisk udvikling. Men det skal selvfølgelig ske på en ansvarlig måde. Derfor er jeg glad for, at der med branchen er opnået enighed om en række initiativer, med henblik på at sikre, at investeringer i statsobligationer foregår ordentligt. 

Fakta om initiativerne