Grønt Erhvervsforum skal vise vejen til implementering af grønne løsninger

Publiceret 30-05-2023

Regeringen relancerer nu Grønt Erhvervsforum med fokus på implementering, så grønne løsninger kan komme ud og virke. Regeringen har høje klimaambitioner, som kræver et tæt samarbejde med både virksomheder, brancheforeninger, fagforeninger og klimaeksperter.

Siden valget er der truffet en lang række vigtige beslutninger, der forbedrer danske virksomheders muligheder for at tage del i den grønne omstilling.

Regeringen har bl.a. godkendt investeringer for over 3,7 mia. kr. i el- og gasnettet, fastlagt rammerne for fremtidens brintinfrastruktur og igangsat forhandlinger om et historisk stort havvindsudbud, der skal sikre grøn strøm til både danske hjem og virksomheder.

Derfor er der behov for et øget fokus på implementering. Derfor har regeringen udpeget fire temaer i den grønne omstilling, som medlemmerne af Grønt Erhvervsforum skal hjælpe med at give en mere konkret og nuanceret forståelse af: regulering, kompetencer, kritisk import og finansiering.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard udtaler: ”Jeg glæder mig til at igen at møde Grønt Erhvervsforum og genoptage dialogen om, hvordan vi sætter endnu mere fart på den grønne omstilling. Den grønne omstilling kræver nye arbejdsmetoder og nye fællesskaber, hvor vi kan udvikle de løsninger der skal til, og det er Grønt Erhvervsforum et godt eksempel på.

Erhvervsminister Morten Bødskov udtaler: ”Den grønne omstilling stiller krav om et tæt samarbejde med erhvervslivet. For vi kommer ikke i mål uden at have danske virksomheder med ombord. Med Grønt erhvervsforum har vi rammen for samarbejdet, men tiden er til at ændre fokus. Vilkårene for at drive virksomhed ændrer sig nemlig meget og hurtigt i disse år. Der kommer nye krav til bæredygtighed – især fra EU – som lægger pres på virksomhederne. Det skal vi hjælpe virksomhederne med, så vi ikke spænder ben for dem og risikerer at miste både vækst og konkurrenceevne.”

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen udtaler: ”Det er gået op for de fleste, at klimapolitik og sikkerhedspolitik er uløseligt forbundne. Den grønne omstilling skal bl.a. gøre os fri af Putins gas og styrke vores uafhængighed på energimarkedet. Derfor er det vigtigt, at vi inddrager repræsentanter fra hele erhvervslivet, så vi i fællesskab finder vejen frem mod et mere sikkert Danmark med økonomisk vækst.”

Fakta om Grønt Erhvervsforum

  • Grønt Erhvervsforum skal løbende følge arbejdet i regeringens 14 klimapartnerskaber inden for erhvervslivets sektorer.
  • Som del af arbejdet i Grønt Erhvervsforum mødes regeringen halvårligt med formændene for klimapartnerskaberne, erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og uafhængige eksperter.
  • Formålet med Grønt Erhvervsforum er at styrke dialogen mellem regeringen, erhvervsliv og fagbevægelse om muligheder og barrierer for virksomhedernes grønne omstilling.

Du kan læse kommissoriet for Grønt Erhvervsforum her.

For mere information kontakt: 

Erhvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07