Erhvervsministeren udpeger bestyrelse for Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Publiceret 27-08-2022

Et flertal i Folketinget vedtog i juni lovforslaget om etableringen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond.

Nu har erhvervsminister Simon Kollerup offentliggjort navnene på de 12 bestyrelsesmedlemmer, som skal stå i spidsen for den nye fond. Ud over de 12 bestyrelsesmedlemmer skal der også vælges 3 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Stiftelsen af fonden sker officielt på et stiftende virksomhedsmøde onsdag den 31. august 2022.

“Danmark er en stolt og dygtig eksportnation, men vi er en forholdsvis lille spiller, når vi sammenligner os med andre, større lande, og statslig finansiering bliver stadig mere relevant for, at vores virksomheder kan klare sig en global økonomi. Der er derfor behov for, at vi samler kræfterne for at give dem mere slagkraft til at udvikle nye produkter og løsninger. Etableringen af denne fond viser, at vi har store ambitioner for dansk erhvervsliv. Med én fælles indgang til finansiering kan vi højere grad fange de mange store potentialer, der er i dansk erhvervsliv, så vi også om 10, 15, 20 år har et stærkt erhvervsliv,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Han sætter samtidig pris på indsatsen i de tre eksisterende fonde, som nu lægges sammen.

”Jeg ser frem til at følge den nye bestyrelses utrolig vigtige arbejde. Men jeg vil også gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer i Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond. Deres arbejde gør, at den nye fond står stærkt fra dag ét. Det skyldes en stor indsats fra både bestyrelser, ledelser og medarbejdere.”

Formanden for den nye fond bliver Torben Möger Pedersen, som glæder sig til at kunne gøre en forskel i dansk erhvervsliv.

”Jeg er utrolig glad for at have fået opgaven med at stå i spidsen for fonden, hvor jeg sammen med et stærkt hold i den nye bestyrelse skal gøre en forskel for både store og små danske virksomheder. Jeg er sikker på, at det bliver et spændende og vigtigt arbejde, hvor vi med store ambitioner for dansk eksport, innovation og vækst vil arbejde for at ruste dansk erhvervsliv i fremtiden.”

Bestyrelsen vil blive udpeget frem til 30. juni 2024. Bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond vil bestå af følgende medlemmer:

 • Torben Möger Pedersen (formand) 
 • Bo Foged (næstformand)
 • Dorrit Vanglo (næstformand)
 • Mia Wagner 
 • Jørgen Høholt
 • Christian Frigast
 • Anne Mette Toftegaard
 • Jesper Buch 
 • Camilla Ley Valentin 
 • Martin Rossen 
 • Esben Gadsbøll
 • Jan Bisgaard Sørensen

Ud af de 12 vil otte af medlemmerne også indgå i bestyrelserne for de to datterselskaber EKF Danmarks Eksportkredit og Vækstfonden.

Christian Frigast bliver formand for bestyrelsen i EKF Danmarks Eksportkredit, mens  Dorrit Vanglo bliver næstformand. Jørgen Høholt og Anne Mette Toftegaard bliver en del af bestyrelsen.

Camilla Ley Valentin bliver forperson for bestyrelsen i Vækstfonden, mens Esben Gadsbøll bliver næstformand. Jesper Buch og Jan Bisgaard bliver en del af bestyrelsen.

 For yderligere spørgsmål fra pressen:

Erhvevsministeriets pressetelefon 91 33 70 07