Nye anbefalinger til regeringen: Skab bedre rammer for handels- og logistikvirksomheder i Danmark

Publiceret 19-11-2018

Vækstteam for handel og logistik har i dag givet 24 anbefalinger til regeringen. Rådene lyder blandt andet: Styrk vilkår for e-handel og brug Danmark som brand, sæt ind mod ulige konkurrence fra udlandet og fjern administrativt bøvl.

Handels- og logistikerhvervet er under hastig forandring som følge af nye teknologier og forretningsmodeller. Vækstteamet for handel og logistik har med 24 anbefalinger givet konkrete bud på, hvordan regeringen kan hjælpe erhvervet med at udnytte Danmarks eksisterende styrkepositioner og udvikle nye.

Formanden for vækstteamet, Michael Løve:

”Den teknologiske udvikling og den fortsat stigende handel på nettet har allerede haft en kæmpe effekt på handels- og logistikerhvervet, og vi er blandt vækstteamets medlemmer ikke i tvivl om at vi langt fra har set enden på de forandringer e-handel og globalisering vil medføre. Derfor har det været vigtigt for vækstteamet at samles om en fælles vision; At Danmark skal fostre og styrke handels- og logistikvirksomheder, der kan vinde i den internationale konkurrence i både Danmark og udlandet.”

Tre fokusområder for regeringen

Vækstteamet peger på tre fokusområder, hvor medlemmerne ser et potentiale for, at politisk handling kan have store positive effekter for handels- og logistikerhvervet.

Digital omstilling og vækst i handels- og logistikvirksomhederne skal fremmes blandt andet med en ny digital infrastruktur, der skal understøtte virksomhederne i at eksportere ved brug af Danmark som brand og lettere adgang til offentlige tilbud, der kan hjælpe virksomhederne med at udnytte ny teknologi og nye forretningsmodeller, fx at eksportere via globale online platforme.

Der skal arbejdes for lige konkurrencevilkår nationalt og internationalt blandt andet ved, at der lukkes hurtigt ned for fuphjemmesider og ved at give produktsikkerhedsmyndighederne bedre værktøjer til kontrol.

Handels- og logistikvirksomhedernes hverdag skal forenkles blandt andet med flere elektroniske transportdokumenter, lettere adgang til kvalificeret arbejdskraft og ved at muliggøre flere leveringer i ydertimerne med støjsvagt udstyr.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Jeg er glad for at modtage helt konkrete idéer fra dem, der driver virksomhederne til daglig og har fingeren på pulsen i forhold til, hvordan vi styrker det danske handels- og logistikerhverv. Jeg glæder mig til at se nærmere på anbefalingerne og på, hvad regeringen kan gøre for at understøtte fortsat vækst hos de danske handels- og logistikvirksomheder.”

Transport-, Bygnings- og Boligminister Ole Birk Olesen:

”Handels- og logistikerhvervet arbejder i et marked i forandring, hvor nye forretningsmodeller opstår. Det er derfor vigtigt, at vi har fået erhvervenes indspark til, hvordan vi som politikere kan skabe de bedste rammer for, at erhvervene kan løse deres fremtidige udfordringer.”

Handels- og logistikerhvervet har stor betydning for dansk økonomi

Handels- og logistikerhvervet står for ca. 15 pct. af den samlede beskæftigelse, 21 pct. af den samlede værditilvækst og 25 pct. af eksporten i Danmark.

Det har derfor afgørende betydning for dansk vækst og velstand, at handels- og logistikvirksomhederne er rustede til at klare sig i en globaliseret, digital verden, hvor kunderne frit kan vælge, om de e-handler med en dansk eller en udenlandsk virksomhed, og hvor hurtig og nem levering spiller en stadig større rolle for kunderne og flowet af varer.

Rapport fra vækstteamet for handel og logistik(PDF)

 

For mere information kontakt:

 

  • Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, 
    tlf.: 91 39 94 14, e-mail: jesing@em.dk.
  • Pressechef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Mia Josiassen, tlf: 72267075, e-mail: mij@trm.dk.