Fremgang i anvendelsen af ”følg- eller forklar”-princippet om sociale klausuler

Publiceret 29-08-2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført den årlige evaluering af statslige ordregiveres brug af følg eller forklar-princippet om sociale klausuler ved uddannelses- og praktikaftaler.

Princippet indebærer, at statslige ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende sociale klausuler eller forklare, hvorfor de ikke gør det. Formålet med princippet er at øge brugen af uddannelses- og praktikpladser i offentlige udbud.

Evalueringen viser, at flere statslige ordregivere anvender princippet, idet flere enten følger eller forklarer.

Evalueringen dækker statslige udbud i perioden 1. januar 2015 – 31. december 2016.