Ditlev Engel udpeget til formand for Danmarks Grønne Investeringsfond

Publiceret 26-02-2015

Regeringen blev i juni 2014 enige med SF og Enhedslisten om etablering af Danmarks Grønne Investeringsfond som et led i aftalen om ”Et grønnere Danmark”. Lovgrundlaget for etablering af Danmarks Grønne Investeringsfond blev vedtaget af Folketinget den 4. december 2014.

Danmarks Grønne Investeringsfond skal fremme den grønne omstilling af samfundet ved at yde lån på rimelige vilkår til investeringer inden for fx energibesparelser, vedvarende energianlæg og større ressourceeffektivitet. Fondens samlede udlån kan udgøre op til 5 mia. kr.

Der er nu udpeget en bestyrelse for Danmarks Grønne Investeringsfond. Bestyrelsen får følgende sammensætning:

  • Ditlev Engel, bestyrelsesformand (formand)
  • Hilde Kjelsberg, vicepræsident og kreditchef, Nordisk Investeringsbank (NIB)
  • Jan Bach Jensen, direktør, Energi Midt
  • Lars Pehrson, direktør, Merkur Andelskasse
  • Ulla Röttger, direktør, I/S Amager Ressourcecenter

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen:
"Jeg er glad for, at det er lykkedes os at sammensætte en kompetent bestyrelse for Danmarks Grønne Investeringsfond. Danmarks Grønne Investeringsfond er en nyskabelse, som skal understøtte den grønne omstilling i samspil med blandt andet private og offentlige virksomheder og almene boligorganisationer. Jeg håber, at fonden vil kunne give et markant bidrag hertil."

Bestyrelsesformand Ditlev Engel:
"Jeg ser frem til arbejdet som formand for Danmarks Grønne Investeringsfond. Det er mit mål, at fonden bliver en væsentlig spiller til fremme af den grønne omstilling."

Danmarks Grønne Investeringsfond vil blive sekretariatsbetjent af Vækstfonden.