Bedre konkurrenceevne er nødvendig for at skabe flere varige job

Publiceret 24-09-2012

Regeringens redegørelse om vækst og konkurrenceevne viser, at konkurrenceevne og vækstvilkår skal styrkes, så virksomhederne kan skabe vækst og varige job.

Danmarks konkurrenceevne er gennem mere end 10 år støt blevet ringere, viser regeringens redegørelse om vækst og konkurrenceevne. Den udvikling må og skal vendes. For bundlinjen er, at bedre konkurrenceevne er lig med flere varige arbejdspladser.

Danmarks konkurrenceevne er sammensat af en lang række faktorer, og på flere områder gør vi det godt. Men især på fem områder kan vækstvilkårene styrkes, hvis vi vil i top internationalt set:

  • Konkurrencen på hjemmemarkedet skal styrkes – det vil gavne forbrugerne og lette omkostningstrykket på ekportvirksomhederne.
  • Kompetenceniveauet skal hæves. Det er afgørende for, at vi kan konkurrere globalt om at levere de bedste løsninger og dermed fastholde et højt lønniveau.
  • Arbejdsudbuddet skal øges.
  • Vi skal tiltrække flere udenlandske investeringer.
  • Endelig skal vi skabe flere vækstvirksomheder.

Der er ingen lette løsninger, og det kræver et langt sejt træk med en offensiv erhvervs- og vækstpolitik at vende udviklingen.

Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn:

Regeringen har sat ind for at vende udviklingen på de områder, hvor Danmark står svagt. Bl.a. tilbagetrækningsreformen og skattereformen styrker arbejdsudbuddet, og med øgede investeringer i uddannelse er der taget vigtige skridt for at styrke kompetenceniveauet.
Vi skal blive bedre til at tiltrække udenlandske investeringer. Særligt der, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer, skal vi udnytte mulighederne for at tiltrække investeringer til Danmark og for at fungere som ”brohoved” til de europæiske og skandinaviske markeder. Det er et vigtigt element i de kommende vækstudspil, der bl.a. er baseret på anbefalinger fra regeringens syv vækstteams.