Nyt partnerskab skal gøre Nordjylland førende inden for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2

Publiceret 09-09-2022

Nordjylland står stærkt på det grønne område og har en række styrker og potentialer, der gør landsdelen særligt velegnet til at udvikle et grønt erhvervseventyr med udgangspunkt i fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2. Det skal nyt partnerskab nu styrke.

Regeringen vil sammen med en lang række lokale og nationale aktører gøre Nordjylland til et erhvervsfyrtårn inden fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2.

Det betyder helt konkret, at man er blevet enige om at arbejde på, at Nordjylland kan være spydspids for den nationale udvikling af fremtidens styrkeposition inden for CCUS til gavn for vækst og beskæftigelse samt en grøn erhvervsudvikling. Planen er, at Danmark skal sættes på verdenskortet som førende inden for CO2-fangst og samtidig skal det understøtte, at Danmark opnår klimaneutralitet senest i 2050.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Nordjylland er med helt fremme, når det kommer til at fange og lagre CO2. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, tværtimod skal vi udvikle vores styrkeposition. Og her spiller erhvervsfyrtårnet Nordjylland en central rolle. For her kan vi sammen med det lokale erhvervsliv skubbe bag på innovationen. Med partnerskabsaftalen i hånden tager vi nu et vigtigt skridt mod at gøre Nordjylland til frontløber inden for CO2 fangst. Det vil både være godt for lokale arbejdspladser og vækst i samfundet”

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen:

”Med flere brede politiske aftaler på CCS-området har vi skabt et godt fundamentet for fangst og lagring af CO2, og nu rykker det for alvor med konkrete projekter i Nordjylland. CO2 fangst er nødvendig for at komme i mål og bremse klimaændringer, og i Nordjylland går man nu i gang med at udvikle teknologien og en helt ny branche, som kan sætte Danmark på verdenskortet som en europæisk hub for lagring af CO₂.”.

Partnerskabet for det nordjyske erhvervsfyrtårn består foruden regeringen af det lokale konsortium, Erhvervshus Nordjylland samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Det lokale konsortium består af en lang række lokale og nationale aktører, og er i partnerskabet repræsenteret ved Michael Lundgaard Thomsen, Direktør i Aalborg Portland samt Per Michael Johansen, Rektor på Aalborg Universitet.  

”For at løfte den grønne omstilling til stor, industriel skala er det afgørende med nye teknologier og kvalificeret arbejdskraft, der kan udvikle og anvende teknologierne i praksis. Aalborg Universitet har forsket i nye grønne teknologier i en lang årrække, og vi uddanner ingeniører, der er klar til at påtage sig opgaven i danske virksomheder. Erhvervsfyrtårnet er et eksempel på, hvordan vi sætter det i spil i et ambitiøst partnerskab, der samler erhvervsliv, forsknings- og udviklingsmiljøer samt politisk beslutningskraft. Det rummer enorme potentialer for den grønne omstilling og for dansk erhvervsliv”, siger Per Michel Johansen.

Borgmester Mogens Christen Gade er formand for Erhvervshus Nordjylland, og repræsentant i partnerskabet.

”Vi har et velfungerende stærkt bredt regionalt konsortium, der allerede er i fuld gang med indsatsen, hvor de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden samt Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse følger indsatsen tæt, og hvor vidensinstitutioner som Aalborg Universitet og de nordjyske virksomheder er centrale aktører”.

I partnerskabet i Nordjylland er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse repræsenteret med bestyrelsesmedlem Peter Rindebæk, COO i Bladt Industries A/S.  

"Arbejdet med at realisere et stærkt erhvervsfyrtårn inden for fangst, transport, anvendelse og lagring af CO2 i Nordjylland er allerede godt i gang. Det er en stor opgave, og det kræver store investeringer og stort engagement at holde udviklingen i gang. I Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er vi optagede af at udvikle lokale erhvervspotentialer til danske styrkepositioner. Derfor glæder det mig, at vi i dag kan præsentere en ambitiøs partnerskabsaftale for Nordjylland, som blandt andet skal være med til at sikre vækst og beskæftigelse i Nordjylland fremadrettet”.

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne

Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne. Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. bæredygtigt byggeri, Power-to-X, CO2-fangst, biosolutions og robotteknologi. Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnene gennem en række forskellige initiativer.

Læs partnerskabsaftalen her.

For mere information kontakt

Ehvervsministeriets pressetelefon 91 33 70 07