775 millioner til virksomheder ramt af brexit

Publiceret 14-01-2022

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en brexitkompensation på i alt 775 mio. kr.

Storbritanniens beslutning om at forlade EU har haft store konsekvenser for dansk fiskeri, men samtidig har det også ramt øvrige erhverv. Det gælder f.eks. offshore-industrien, som sælger varer og tjenesteydelser til Storbritannien.

Danske virksomheder, og særligt SMV’er, oplever derfor udfordringer ved handel med Storbritannien f.eks. i form af øgede administrationsomkostninger pga. produktcertificering, mærkning og grænse-tjek.

For at støtte danske virksomheder med at omstille sig til nye markeder og håndtere de store administrative byrder i Storbritannien, har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne indgået en politisk aftale, der fordeler de resterende 775 millioner kroner fra EU’s brexit-tilpasningsreserve. Der er allerede blevet fordelt 1,3 mia. kr. til fiskeriet.

Der sættes penge af til tre overordnede indsatser bl.a. til at hjælpe danske virksomheder med at omstille sig til nye eksportmarkeder eller udvikle dele af deres forretningsmodel, som kan fremme den grønne og digitale omstilling.

Samtidig foreslås det, at der bliver iværksat diverse myndigheds- og vejledningsindsatser for at hjælpe virksomheder med at navigere i de nye handelsbetingelser med Storbritannien.

Derudover afsættes der med aftalen et anseeligt beløb til at kompensere de hårdest ramte virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Brexit har været og er en stor udfordring for mange virksomheder og lønmodtagere i Danmark. De oplever allerede nu udfordringer som f.eks. øgede omkostninger til mere papirarbejde, grænsetjek osv. Ting der kræver tid, energi og penge. Og det rammer især de mindre virksomheder og deres ansatte. Så jeg er glad for, at vi er blevet enige om at sætte et trecifret millionbeløb af til netop dem."

Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre:

”Brexit har store konsekvenser for store dele af dansk erhvervsliv. Derfor er det vigtigt med denne aftale, som række en hjælpende hånd til de virksomheder og brancher, som står med de største udfordringer. Det gælder både om at bistå med fortsat eksport til Storbritannien, men også til at fremme nye markeder, digital omstilling og håndtering af de omkostninger, som Brexit også medfører.”

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti:

”For DF har det været vigtigt at sikre en stor grad af målrettet indsats overfor SMV virksomheder, da det efter vores opfattelse er de små og mellemstore virksomheder som har været mest udfordret af de ændrede markeds- og afsætningsvilkår. Nu får vi med aftalen sikret stor opmærksomhed på netop de typer af virksomheder.”

Lisbeth Bech-Nielsen, erhvervsordFor Socialistisk Folkeparti:

”Brexit er en af de største udfordringer for dansk erhvervsliv i nyere tid, og derfor er vi i SF glade for, at vi her kan komme med en hjælpende hånd til nogle af de virksomheder der kommer i klemme.”

Katrine Robsøe, erhvervsordfører for Radikale Venstre:

”Den grønne omstilling må ikke betale prisen for brexit. Mange danske virksomheder vil møde udfordringer under brexit - også de mindre virksomheder og dem der helt i front på den grønne dagsorden. Derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side hjælper. For det er afgørende, at vores SMV’er og grønne virksomheder komme godt gennem omstillingen.”

Rune Lund, erhvervsordfører for Enhedslisten:

”Det har været vigtigt for Enhedslisten, at midler og initiativer i høj grad kan gå til at hjælpe mindre virksomheder. Der er kommet en god og fornuftig aftale, der sikrer dette. Samtidig sikres en helt nødvendig styrkelse af myndighedsindsatsen til at hjælpe virksomhederne.”

Mona Juul, erhvervsordfører Det Konservative Folkeparti:

”Brexit har store konsekvenser for dansk fiskeri - men desværre også mange andre erhverv. Vi håber, at denne aftales gode omstillings- og myndighedsindsatser vil gavne dansk erhvervsliv bredt - og særligt SMV’erne. Vi ønsker, at England forsat vil være et vigtigt eksportmarked for danske virksomheder. For konsekvensen når lande forlader det indre marked er tydelig: Tab af vækst og arbejdspladser. Det skal vi gøre alt for at undgå, når det sker. Og det er det, vi gør med denne aftale.”

Uffe Elbæk, erhvervsordfører for Frie Grønne:

“Det er en god bred politisk aftale vi her har landet om fordelingen af brexit-tilpasningsreserven. Ikke mindst i forhold til, hvordan vi kan støtte vores små og mellemstore virksomheder når de gælder de negative konsekvenser Englands udmeldelse af EU har haft for dem. Personligt håber jeg, at den kreative industri i Danmark vil nærlæse aftalen og gribe fat i de muligheder den rummer også for dem.”

For yderligere oplysninger fra Kristendemokraterne, kontakt Jens Rohde på tlf. 33775500

Læs aftaletekst


For yderligere information kontakt Erhvervsministeriets pressetelefon på 91 33 70 07.